Extra etages op een appartementencomplex bouwen stuit vaak op verzet

9 januari 2023

Het is een prima oplossing: één of meer etages bouwen op een appartementencomplex en je hebt er gelijk extra woningen bij. Er zijn al gebouwen waar dit wordt toegepast. De opbrengst van de extra verkochte appartementen kan bijvoorbeeld worden ingezet voor verduurzaming van het complex. Maar er zitten wel de nodige haken en ogen aan. De Vereniging van Eigenaren kan dit niet zomaar beslissen. De eigenaren hebben hier nadrukkelijk ook een stem in.

Appartementsrecht

Wanneer een appartementencomplex bestaat uit koopwoningen, dan is er een splitsingsakte. Hierin is vastgelegd dat de eigenaren het eigendomsrecht voor hun appartement hebben. Er is een Vereniging van Eigenaren, die bepaalde zaken mag regelen. Je kunt dan denken aan groot onderhoud of het plaatsen van een slagboom met cameratoezicht voor het parkeerterrein. Maar als er een paar verdiepingen op een gebouw moeten worden geplaatst, dan moeten in principe alle eigenaren daarmee instemmen. Om problemen te voorkomen wordt meestal gekozen voor unanieme instemming.

Extra etages op een appartementencomplex bouwen stuit vaak op verzet

Redenen voor weigering

Eigenaren kunnen verschillende redenen hebben om tegen een voorstel voor etages bouwen op een appartementencomplex te stemmen. Wellicht willen ze binnenkort verhuizen. Investeren in verduurzaming is dan niet meer in hun belang. Ook kan een verhoging van de VvE bijdrage een reden zijn om niet met de bouwplannen akkoord te gaan. Claudia Siewers promoveerde eind 2022 aan de Open Universiteit in het appartementsrecht. Zij is van mening dat VvE’s meer mogelijkheden moeten krijgen om dit soort grote beslissingen te nemen. Als dit betekent dat een appartement eigenaar de verhoogde vaste lasten niet meer kan betalen dan betekent dat vertrekken. Maar daarmee wordt het probleem natuurlijk niet opgelost. De ene appartement bewoner wegjagen om ruimte te maken voor anderen zal niet in goede aarde vallen.

Bron: Het Financieele Dagblad