Minister de Jonge: inperking bezwaarmogelijkheden moet woningbouw stimuleren

23 januari 2023

Bij het realiseren van projecten voor woningbouw bestaat de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Dat kan door mensen die direct belang hebben, maar ook derden mogen bezwaar maken. Dus met andere woorden: iemand die in Limburg woont mag bezwaar aantekenen tegen een woningbouwproject in Zeeland. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is het een doorn in het oog. Door de uitgebreide bezwaarmogelijkheden duurt het soms jaren voordat een project kan starten. En dat terwijl het nu vaak al rond de 10 jaar duurt voordat een woning wordt opgeleverd. Daarom wil de minister de procedure voor bezwaren tegen woningbouwprojecten aanpassen.

Minister de Jonge inperking bezwaarmogelijkheden moet woningbouw stimuleren

Eén bezwaarmogelijkheid

De minister wil om te beginnen de procedure inkorten. Wie bezwaar wil maken tegen een project voor woningbouw kan nu in beroep en daarna nog in hoger beroep. Als het aan De Jonge ligt is er straks nog maar één beroepsmogelijkheid. Daarnaast wil de minister iets doen aan de planfase voor woningbouw. Los van langlopende bezwaarprocedures duurt nieuwbouw nu gemiddeld 10 jaar vanaf de eerste plannen tot het overhandigen van de sleutel aan de nieuwe bewoners. Los van de procedure kampt de sector nog met andere problemen zoals de beperkingen in verband met stikstof en een tekort aan personeel en aan bouwmaterialen. De ambitie van de regering om tot 2030 minstens 900.000 woningen te bouwen komt steeds meer in de knel.

Planning in samenhang

Naast het verkorten van de bezwaarprocedure wil De Jonge ook iets doen aan de planning. Nu gebeurt alles na elkaar, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Tekeningen maken, overleg met de aannemer, voorlichting aan omwonenden enzovoort. Als het aan de minister ligt worden veel van die stappen in samenhang en dus tegelijk uitgevoerd. Dit scheelt enorm veel tijd. Om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten voor de woningbouw wil minister De Jonge 90 miljoen euro reserveren. Van dit geld kunnen deskundigen in dienst worden genomen. Daarnaast pleit de minister voor meer industriële bouw. Woningen die kant en klaar uit de fabriek komen voldoen aan alle eisen en wensen en kunnen in relatief korte tijd worden geplaatst.

Bron: NRC