Toewijzing huurwoningen in vrije sector Den Haag aan banden

20 augustus 2019

De gemeente Den Haag heeft als eerste gemeente in Nederland maatregelen genomen voor de toewijzing van huurwoningen. Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat woningen in de vrije sector niet beschikbaar komen voor woningzoekenden met een middeninkomen. De maatregel moet ervoor zorgen dat mensen met een middeninkomen, zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen, een betaalbaar huis kunnen vinden.

De eigenaren van deze woningen, beleggers in vastgoed, vrezen nu dat ze niet genoeg rendement meer kunnen maken op hun woningen. Verantwoordelijk wethouder Revis licht toe dat deze maatregel onder andere is genomen omdat de gemeente Den Haag kampt met een tekort in bepaalde beroepsgroepen zoals leraren.

Toewijzing huurwoningen in vrije sector Den Haag aan banden

Alleen een woning met middenhuur met een huurvergunning

Wanneer je in Den Haag in aanmerking wilt komen voor toewijzing van huurwoningen moet je een huurvergunning hebben. Het gaat dan specifiek om middenhuur, tussen ongeveer de 740 en 1.000 euro. Die krijg je alleen als je inkomen onder een bepaalde norm blijft. Voor een alleenstaande is die norm 57.000 euro bruto per jaar, voor samenwonenden is dat € 67.000 per jaar. De huurprijs wordt overigens niet aan banden gelegd. De verhuurder mag de prijs zelf bepalen. De gemeente geeft met de huurvergunningen alleen aan wie recht heeft op de woning om te voorkomen dat deze kan worden gehuurd met iemand die qua inkomen een hogere huur kan betalen.

Wel prijsdemping, geen noodknop voor de huren

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken wil een zogenaamde noodknop wet invoeren. Deze wet moet voorkomen dat de huren van woningen te snel stijgen. Wethouder Revis is niet bang dat beleggers hun woningen massaal gaan verkopen of dusdanig upgraden dat ze een huur van meer dan 1.000 euro per maand kunnen vragen om gereguleerde toewijzing van huurwoningen te voorkomen. Dat de huurprijzen door deze maatregelen wat zullen dempen is een feit, maar dat is volgens de wethouder niet zo’n probleem.

Afkoeling op de markt is wat hem betreft een goede zaak. Een noodknop voor de huren is volgens Revis geen goed idee omdat hij groot voorstander is van vrije huurprijzen. De tijd zal leren of deze maatregel in Den Haag, die inmiddels ook in Zoetermeer navolging vindt, effect zal hebben.

Bron: Het Financieele Dagblad