De tijd gaat dringen voor Amsterdammers en erfpacht

22 november 2019

In Amsterdam zijn duizenden panden met erfpacht. Het beleid ten aanzien van deze panden wordt door de gemeente gewijzigd. Dat betekent dat de eigenaren van deze panden vóór 1 januari 2020 een keuze moeten maken hoe zij de erfpacht willen afkopen. De tijd begint dus te dringen. Zowel de oppositie in de Amsterdamse raad als Vereniging Eigen Huis als de belangenvereniging voor de erfpachters pleiten voor uitstel, maar verantwoordelijk wethouder Van Doorninck van Grondzaken weigert aan deze wens tegemoet te komen.

Deadline al ruim 2 jaar bekend

De deadline voor de ruim 200.000 erfpachters in Amsterdam is al ruim 2 jaar bekend. Maar tot nu toe heeft nog maar ongeveer een kwart een aanvraag ingediend. Daaronder bevinden zich ook nog eens 20.000 beleggers. De gemeente verwacht een stormloop in de laatste weken van december. Daarnaast is de kans groot dat er een flink aantal rechtszaken worden gestart vanaf 2020. Een onwenselijke situatie voor zowel de gemeente als de erfpachters.

De tijd gaat dringen voor Amsterdammers en erfpacht

Afloop eeuwigdurende erfpacht kan in de tonnen lopen

Huiseigenaren kunnen sinds 2017 de erfpacht ‘eeuwigdurend’ afkopen. Tot die tijd gold dat de erfpacht voor enkele tientallen jaren werd vastgesteld. Dit bedrag kon ineens worden betaald of in termijnen. Daarna volgde een nieuwe vaststelling, wat vaak tot een grote schok leidde bij de huiseigenaar, omdat de grondprijs flink was gestegen. Het ‘eeuwigdurend’ erfpacht wordt nu eenmalig vastgesteld, maar voor sommige panden gaat het om forse bedragen. Een huis in Zuid kan zo 200.000 euro aan erfpacht gaan kosten. Een bedrag dat door velen niet zomaar is op te hoesten, ook niet in termijnen.

Huizenkopers willen zekerheid

Voor veel panden met erfpacht geldt data er problemen kunnen ontstaan als een pand verkocht wordt. De nieuwe eigenaar wil liever eeuwigdurende erfpacht dan voortdurende erfpacht, omdat dit veel meer zekerheid geeft. Maar de gemeente Amsterdam loopt enorm achter met het verwerken van de aanvragen om over te stappen. Huiseigenaren krijgen te horen dat het beoordelen van de aanvraag enkele weken tot soms wel jaren kan duren. In het laatste geval betekent dit dat een huiseigenaar al die tijd in onzekerheid zit over de hoogte van de erfpacht. De gemeente Amsterdam heeft zelf gezorgd voor de problemen, door gunstige voorwaarden te stellen zoals een oude WOZ waarde en een korting op de erfpacht. Wethouder Van Doorninck houdt er sterk rekening mee dat de discussie over de panden met erfpacht in Amsterdam nog lang niet verstomd is.

Bron: NRC Next