Panden in de zorgsector wisselen in rap tempo van eigenaar

30 december 2019

In 2019 werd er voor 1,25 miljard euro aan vastgoed verhandeld in de zorgsector. Het gaat dan om ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dat is een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2018. Doordat er de komende jaren steeds meer ouderen bij komen, is investeren in vastgoed dat zich vooral op deze doelgroep richt een veilige belegging. Het valt daarbij op dat het vooral gaat om bestaand vastgoed, slechts 36% betreft nieuwbouw.

Panden in de zorgsector wisselen in rap tempo van eigenaar

Investeren in woningen voor senioren zorgt voor doorstroming op de woningmarkt

Niet alleen Nederlandse investeerders maar ook buitenlandse beleggers uit de VS, Duitsland, België en Italië investeren graag in vastgoed voor senioren. Dat ze dat ook graag in Nederland doen blijkt uit het feit dat veel buitenlandse vastgoed beleggers hun positie in ons land proberen te versterken. Dat er ook in nieuwbouw voor senioren moet worden geïnvesteerd. Daar is iedereen wel van doordrongen. Als vastgoed in de zorgsector, zoals seniorenwoningen met extra voorzieningen, worden gebouwd kunnen ouderen doorstromen. Waardoor er ‘gewone’ huizen beschikbaar komen voor mensen die naarstig op zoek zijn naar een woning.

Bron: Het Financieele Dagblad