Omzetting van starterskoopwoningen naar huurwoningen afgeremd

14 oktober 2019

De samenstelling van de koop- en huursector is de laatste jaren drastisch veranderd. Duizenden koopwoningen zijn omgezet naar huurwoningen. Hierdoor is het aantal woningen in de koopsector in 2017 met 25.000 afgenomen. Daarnaast vindt er ook een tegengestelde beweging plaats: van huur naar koop. Deze ontwikkeling is de laatste jaren aan een opmars bezig. Goedkopere en kleinere koopwoningen krijgen een huurbestemming, terwijl de grotere en duurdere huurwoningen in de koopsector terecht komen. In de tijd van de crisis lukte het veel huiseigenaren niet hun woning te verkopen. Verhuren van de woning na zijn vertrek, was dan de enige overgebleven mogelijkheid. Inmiddels is die tijd voorbij en worden woningen nu vooral verhuurd om winst te maken.

Verhuur als belegging

Door de lage stand van de rente is het aantrekkelijk de omzetting van koop naar huur te maken. De huren zijn de laatste jaren gestegen, terwijl de rente is gedaald. Voor particulieren, die een beleggingsmogelijkheid zoeken, biedt het verhuren van een woning nieuwe mogelijkheden. Een woning brengt nu eenmaal meer op dan een spaarrekening. Natuurlijk zijn er uitschieters: investeerders, die te hoge huren vragen. Maar over het algemeen gaat het echter niet om speculanten. Het zijn vooral particulieren of zzp’ers, die meer uit hun geld willen halen dan bij de bank mogelijk is.

Omzetting van starterskoopwoningen naar huurwoningen afgeremd

Koopstarters in de knel

Voor de koopstarter is het er niet gemakkelijker op geworden. De prijzen van een koophuis zijn hoog, net als de hypotheeklasten. En juist in het goedkopere segment, dat geschikt is voor koopstarters, worden veel koopwoningen omgezet naar huur. Daarom kiest een deel van de koopstarters ervoor om toch maar te gaan huren. Een koopstarter heeft in een particuliere belegger een ongelijke partij tegenover zich. Zelfs verruiming van de hypotheeknormen is niet afdoende om tegen een belegger op te kunnen bieden. Ook het verlagen van de overdrachtsbelasting of het geven van subsidie helpen niet genoeg. Zo komen goedkopere koopwoningen als duurdere huurwoningen op de markt en heeft de koopstarter het nakijken.

Maatregelen voor starterskoopwoningen

In de politiek komt eindelijk oog voor deze ontwikkeling. De laatste jaren was er vooral aandacht voor het tekort aan huurwoningen in het middensegment. Hierdoor is het afnemende aanbod voor koopstarters links komen te liggen. De overheid wil de omzettingen van koop naar huur nu terugdringen. Een eventuele maatregel hiervoor is bewoningsplicht van de woning door de koper. Een andere mogelijkheid is een aanpassing van het woningwaarderingsstelsel dat invloed heeft op de WOZ-waarde. Of een hoge overdrachtsbelasting bij een omzetting van koop naar huur. In elk geval zal er ingegrepen gaan worden om het aanbod voor koopstarters niet verder te laten afnemen.

Bron: Het Financieele Dagblad