Huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland vraagt om meer aandacht

31 oktober 2019

De huisvesting van arbeidsmigranten stuit vaak op problemen. Veel Nederlanders ervaren overlast van buitenlandse werknemers als ze bij hen in de straat komen wonen. Een grootschalige aanpak kan uitkomst bieden om de problemen te voorkomen. In de nabijheid van het Groningse dorp Wagenbogen werd tien jaar geleden huisvesting geboden aan zo’n 1.000 arbeidsmigranten. De gezamenlijke huisvesting bood mogelijkheden om extra voorzieningen te realiseren, waardoor er nauwelijks overlast was.

Goede ervaringen bij bouw energiecentrale

In 2009 werd de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie in Groningen op deze manier geregeld. Ze werkten aan een energiecentrale in de Eemshaven in opdracht van voormalig energiebedrijf Nuon. Toen het project na 3 jaar werd afgerond werd het huisjespark ‘ontmanteld’ als huisvesting voor arbeidsmigranten. Omdat er voor een grote groep moest worden gezorgd konden er extra’s worden geboden. Er was gratis Wifi op het park, zodat de migranten met het thuisfront contact konden houden. Er werden activiteiten georganiseerd en er werd dagelijks ontbijt en diner geserveerd voor degenen die daar prijs op stelden.

Huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland vraagt om meer aandacht

Fatsoenlijke huisvesting is essentieel

De tijd dat Poolse werknemers genoegen namen met een kamer die ze met vier man moesten delen en waar ze niet veel meer dan een bed ter beschikking hadden is definitief voorbij. De omstandigheden in het thuisland worden steeds beter. Salarissen gaan omhoog, de noodzaak om in Nederland te gaan werken neemt daardoor af. Maar Nederland kan nog steeds niet zonder arbeidsmigranten. Daarom is het belangrijk om deze mensen goede huisvesting te bieden. In Friesland is op dit moment grote behoefte aan medewerkers in de transportsector, de tuinbouw en voor het grote centrale magazijn van warenhuisketen Action. De Westfriese Bedrijvengroep is daarom opnieuw in gesprek over het inrichten van een park met minimaal 1.000 huisvestingsplekken. Net als bij het park in 2009 wordt samenwerking gezocht met hotelketen Van der Valk.

Andere opties voor huisvesting

Andere opties voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn schaars. Ze worden soms gehuisvest in bestaande woningen, die daardoor niet beschikbaar komen voor Nederlandse woningzoekenden, terwijl de krapte op de woningmarkt toch al nijpend is. Ook worden er werknemers gehuisvest op hotelboten, zoals in de regio Wieringermeer, waar gebouwd wordt aan datacentra voor Microsoft en Google. Er is een tekort aan duizenden ‘bedden’ voor deze groep, dus moet er hoe dan ook over passende oplossingen worden nagedacht.

Bron: Het Financieele Dagblad