CBS voorspelt groei Nederlandse bevolking naar 19 miljoen in 2039

30 december 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat de groei van de bevolking van Nederland gestaag doorgaat. Rond 2039 wonen er 19 miljoen mensen in ons land. De groei komt niet zozeer door een hoog geboortecijfer. Dat zal verder dalen. De toename van het aantal inwoners komt vooral door migratie en gezinshereniging. Het gaat dan vooral om arbeidsmigratie, wat een positieve invloed kan hebben op de vergrijzing.

Nederland is aantrekkelijk als land om te werken

Buitenlandse werknemers komen graag naar ons land om te werken. Dat heeft te maken met de gunstige arbeidsvoorwaarden in ons land en goede sociale voorzieningen. Doordat er meer jonge mensen bijkomen zal dit ertoe leiden dat de vergrijzing minder hard gaat dan het CBS voorheen had gedacht. Natuurlijk zijn er nog steeds veel ouderen omdat de babyboomers en degenen die in de jaren 50 en 60 geboren werden ouder worden. Pas vanaf de jaren 70 nam het geboortecijfer af omdat steeds meer vrouwen anticonceptie gebruikten en mensen bewust kozen voor wel of geen kinderen, mede als gevolg van de ontkerkelijking.

CBS voorspelt groei Nederlandse bevolking naar 19 miljoen in 2039

Een miljoen inwoners erbij in de komende 10 jaar

Het CBS voorspelt dat de bevolking in de komende tien jaar groeit naar ruim 18 miljoen mensen, waaronder dus veel arbeidsmigranten. Daardoor stijgt het percentage beroepsbevolking en daalt daardoor de vergrijzing van de totale bevolking. Vooral uit Oost-Europa komen veel arbeidsmigranten, naar ook uit India. Deze laatste groep vindt vooral werk bij grote IT- en andere technologiebedrijven. De voorspelling voor de groei heeft wel een keerzijde: Als de economie instort zal de groei van deze groepen vanzelfsprekend een stuk kleiner zijn.

‘Grijze druk’ iets lager dan eerder voorspeld

De groei van de bevolking zorgt ervoor dat de ‘grijze druk’ iets lager is dan eerder werd verwacht. Tegenover iedere honderd werkenden staan in 2040 nu 40 ouderen, dat waren er eerder 42. Wat wel opvalt is dat de druk van de vergrijzing de komende twintig jaren zo hoog blijft. Verder kijkt het CBS voorlopig nog niet, dus hoe de ontwikkeling van de bevolking daarna zal verlopen blijft voorlopig koffiedik kijken.

Bron: Het Financieele Dagblad