Burgemeester Vroom bestuurt Krimpen a/d IJssel aan de hand van data

4 december 2019

‘Een rare hobby’ noemen sommige collega burgemeesters het. Maar burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel is maar wat blij dat zijn gemeente deelneemt aan het United Smart Cities programma (USC). Hierdoor kwam onder andere aan het licht dat Krimpen een relatief hoog percentage laaggeletterden heeft. De burgemeester gebruikte deze informatie om dit probleem in zijn gemeente aan te pakken. Hij is ervan overtuigd dat dit de toekomst wordt als het gaat om het besturen op lokaal niveau.

Het doel van het verzamelen van data: inspelen op knelpunten

Het doel van de deelname aan het USC programma voor Krimpen is dat de gemeente adequaat kan inspelen op knelpunten. Knelpunten die eerder vaak niet eens duidelijk waren. Een probleem signaleren is één ding, maar een goede oplossing toepassen om het op te lossen is een tweede. Dankzij de deelname aan het programma kan gebruik worden gemaakt van kennis van anderen die dit knelpunt wellicht ook hadden en het inmiddels hebben opgelost.

Dat is een belangrijk voordeel voor Krimpen en één van de belangrijkste redenen om aan dit programma deel te nemen. Gemeenten moeten binnen pakweg 20 jaar voldoen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij is het van essentieel belang om te kunnen putten uit kennis en ervaring van anderen. Hiermee bespaar je als gemeente zowel geld als tijd omdat niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Burgemeester Vroom bestuurt Krimpen ad IJssel aan de hand van data

De rol van Krimpen a/d IJssel in de regio

Burgemeester Vroom legt uit dat in de afgelopen 10 jaar veel gemeenten in de regio zijn gefuseerd. Schaalvergroting was het toverwoord. Krimpen koos ervoor om zelfstandig te blijven. Als relatief kleine zelfstandige gemeente kan niet alles zelfstandig worden gedaan. Samenwerken is dan ook essentieel, maar wel met behoud van de eigen identiteit. Daaraan kan deelname aan het United Smart Cities programma zeker een bijdrage leveren. USC is een wereldwijd programma, opgezet vanuit een initiatief van de Verenigde Naties.

Gemeenten kunnen dus niet alleen binnen Nederland gebruik maken van elkaars data, maar ook een beroep doen op informatie uit steden in het buitenland. Dit maakt het mogelijk om zo optimaal mogelijk oplossingen voor knelpunten te ontwikkelen zonder tijd te verliezen aan het verzamelen van informatie. Dat biedt mooie kansen voor de toekomst, aldus burgemeester Vroom.

Bron: Stadszaken.nl