Waarom gemeente Bergen woningen ver onder de taxatieprijs verkocht

24 juni 2019

In de gemeente Bergen is in de periode tussen 2013 en 2019 een aantal woningen verkocht. Ze maakten onderdeel uit van het gemeentelijk woningbezit maar het college van B&W besloot de huizen af te stoten. Op zich is het verkopen van woningen niet vreemd. Wat wel vraagtekens oproept is het feit dat deze huizen ver onder de taxatie- dan wel WOZ-waarde werden verkocht.

Zo ging een huis met een marktwaarde van 147.000 euro voor de spotprijs van 45.000 euro verkocht. Een pand met een taxatiewaarde van 475.000 euro verwisselde voor ongeveer de helft van dat bedrag van eigenaar. De gemeente Bergen liet op deze manier zo’n 750.000 euro aan mogelijke opbrengst liggen.

Bergen Verzetten gaat aangifte doen van fraude

De Bergense Facebookgroep Bergen Verzetten vroeg in het kade van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) stukken op betreffende de verkoop van de woningen. Daarmee kwamen de onwaarschijnlijk lage verkoopprijzen aan het licht. De groep is van plan aangifte te doen van fraude. Een woordvoerder van Bergen Verzetten noemt het beleid van de gemeente zelfs “debiel”. De eenmansfractie van Gemeentebelangen in Bergen steunt dit standpunt en spreekt van financieel wanbeleid. De verantwoordelijk wethouder heeft echter wel een verklaring voor het gekozen beleid.

De huizen werden op het moment van verkoop verhuurd. Daardoor treedt al een waardedaling op. Daarnaast verkeerden de woningen niet in optimale staat. Er was dringend onderhoud nodig. Als de gemeente dit had moeten uitvoeren waren er hoge kosten mee gemoeid geweest. Deze komen nu voor de nieuwe eigenaren. De bedragen waarvoor de woningen uiteindelijk zijn verkocht zijn volgens B&W getaxeerd door lokale makelaarskantoren. Zij kennen de plaatselijke woningmarkt en hebben bovendien rekening gehouden met de staat van de huizen.

De gemeente kiest voor sociaal beleid

Volgens verantwoordelijk wethouder Valkering heeft de gemeente bewust gekozen voor een sociaal beleid bij de verkoop van de woningen. Vier van de zeven panden werden verkocht aan de mensen die het op dat moment huurden. Door niet de marktconforme prijs te vragen kregen zij de kans hun woning te kopen. Niet alleen mensen met veel geld moeten de mogelijkheid hebben om in Bergen te wonen, aldus de wethouder. Voor deze aanpak werd bewust gekozen om onrust te voorkomen.

Toen de gemeente in 2007 al eens probeerde de huizen van de hand te doen leidde dat tot veel onrust. Huurders vreesden dat hun woningen door beleggers werden gekocht die hen vervolgens zouden proberen te bewegen zo snel mogelijk te verhuizen. Desondanks betreurt Gemeentebelangen het gekozen beleid. Volgens de partij zou de gemeente zorgvuldiger met gemeenschapsgeld moeten omgaan.

Bron: NRC Next