VVD Rotterdam wil onderzoek naar haalbaarheid bouwen boven de snelweg

2 maart 2021

Om een oplossing te vinden voor het ruimtegebrek in Nederland, worden er verschillende oplossingen bedacht. Eén daarvan is bouwen boven de snelweg. Er worden plannen ontwikkeld om op verschillende plaatsen in Nederland de snelweg te overkappen en op de ontstane ruimte woningen te bouwen, maar ook groen aan te planten. De VVD-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad pleit ervoor om op acht plaatsen in de stad te onderzoeken of het haalbaar is om de vierbaansweg ondergronds te laten gaan om ruimte te maken voor woningen en groen.

VVD Rotterdam wil onderzoek naar haalbaarheid bouwen boven de snelweg

Wijken verbinden in een veiliger stad

Wethouder Verweij die het plan presenteert wijst erop dat het niet alleen gaat om het creëren van woonruimte maar ook om het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid. Door drukke wegen ondergronds te laten gaan, wordt het verkeer veiliger en er is minder overlast van verkeerslawaai en uitstoot van schadelijke stoffen. Er zijn meerdere locaties in Rotterdam die in aanmerking komen, zoals de Abram van Rijckevorselweg, de Tjalklaan in Spangen en de ’s Gravendijkwal. Ook de spoorlijn tussen de stations Lombardije Rotterdam-Zuid zou in aanmerking kunnen komen voor overkapping.

Onderzoek naar financiële haalbaarheid

Het klinkt natuurlijk reuze ambitieus, bouwen boven de snelweg. Maar het moet financieel wel haalbaar zijn. De Abram van Rijckevorselweg komt gezien de ligging waarschijnlijk als eerste in aanmerking. De kosten voor het maken van een groene ‘kluis’ lopen naar verwachting in de honderden miljoenen euro’s. Rotterdam kan dat niet alleen opbrengen. Er wordt dan ook gehoopt op een bijdrage van het Rijk. Een deel van de kosten kan worden terugverdiend door de grond te exploiteren, maar niet alles uiteraard. Ook het CDA en de PvdA in Rotterdam zien wel iets in de plannen. Maar eerst moet er een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden zodat duidelijk wordt of het zin heeft om er verder over te praten.

Bron: NRC Next