Stikstofkwestie drukt omzet bouwsector omlaag

14 oktober 2019

De stikstofkwestie krijgt steeds meer effect op de bouwsector. Orderportefeuilles lopen terug en projecten stranden al in de voorbereidingsfase. Bouwbedrijven betalen een hoge prijs. Zij zorgen namelijk niet voor de hoogste uitstoot. Daarvoor zijn de industrie, landbouw en verkeer het meest verantwoordelijk. Inmiddels liggen al zo’n 18.000 bouw- en infraprojecten stil. Na de stikstofuitspraak van de Raad van State, in mei, zijn provincies en gemeenten voorzichtig geworden. Er worden dan ook nauwelijks nieuwe bouwvergunningen verstrekt.

Stikstofbelasting

Met de stikstofuitspraak veegde de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof van tafel. Die PAS zorgde ervoor dat er gebouwd mocht worden in de omgeving van Natura-2000 gebieden. Nu moet de bouwer echter voor elk project aantonen dat er geen stikstofbelasting is voor de Natura 2000-gebieden. Bouwen in de buurt van zo’n gebied is hoe dan ook, nauwelijks mogelijk. Het merendeel van de Natura 2000-gebieden is al overbelast door stikstof. Voor een bouwproject in de omgeving zal dan ook zeker geen vergunning worden verleend.

Stikstofkwestie drukt omzet bouwsector omlaag

Vrees voor de gevolgen

Hoewel de overheid de Commissie Remkes heeft aangesteld, die een advies heeft uitgebracht, is er nog geen oplossing. Volgens de bouwsector houdt de commissie te weinig rekening met de gevolgen voor de bouw. Zij vrezen verstrekkende gevolgen. Woningbouwbedrijven hebben te maken met vergunningen, die niet verstrekt worden. Infraprojecten worden uitgesteld en daarmee wordt het risico op ontslagen hoger. Architecten luiden de noodklok over stilgelegde projecten en toeleveranciers van bouwmaterialen krijgen minder orders binnen. Het kabinet zal snel moeten ingrijpen, voor de bouwsector met enorme verliezen te maken krijgt.

Bron: Het Financieele Dagblad