Stijgende immigratie zorgt voor flinke bevolkingsgroei in Nederland

13 januari 2020

Nederland telt ruim 17,4 miljoen inwoners. In 2019 groeide het aantal inwoners met 132.000. Stijgende immigratie zorgt voor de grootste toename van de bevolkingsgroei. Vooral buitenlandse kenniswerkers en studenten weten de weg naar Nederland te vinden. Het immigratiecijfer was vorig jaar hoger dan het emigratiecijfer. Bovendien werden er meer kinderen geboren dan dat er inwoners overleden. Daarmee groeide de bevolking met 31.000 meer dan in 2018. Al die positieve cijfers zorgen voor de grootste groei sinds het begin van de eeuw.

Veel kenniswerkers in de ICT komen uit India

Europese landen leveren bijna de helft van de immigranten. Er zijn nog geen vaststaande cijfers beschikbaar. Wel blijkt dat Polen, India, Duitsland, Roemenië en Turkije voor het grootste aandeel zorgen. Ook asielzoekers maken deel uit van de immigrantenstroom. Toch vormen zij maar 6% van het totaal. Opvallend is het hoge aantal Indiase immigranten. Zij komen vooral naar Nederland om te werken in de ICT-sector. Om toegelaten te worden, moeten ze voldoen aan voorgeschreven salarisvoorwaarden. Vanwege werk wonen deze kenniswerkers binnen een bepaald aantal Nederlandse gemeenten.

Stijgende immigratie zorgt voor flinke bevolkingsgroei in Nederland

Stijgende immigratie door internationale studenten

De laatste jaren komen ook steeds meer buitenlandse studenten het land binnen. In het vorige studiejaar vormden zij wel 11,5% van het totale aantal studenten in Nederland. Op veel universiteiten wordt tijdens de opleidingen Engels gesproken. Dat maakt studeren in Nederland aantrekkelijk. In de maanden voorafgaand aan een nieuw studiejaar is dan ook een immigratiepiek waar te nemen. Vooral Duitse en Belgische studenten vestigen zich in Nederland. Daarnaast zorgen Italië, China, Groot-Brittannië, Bulgarije en Griekenland voor een toename. Na de studie blijft een deel van de buitenlandse studenten in Nederland wonen. Het gaat dan vooral om studenten uit niet-Europese landen.

Groei in steden en randgemeenten

In grote steden is de bevolking, wat aantallen betreft, de afgelopen jaren het meest gegroeid. In Amsterdam steeg het aantal inwoners met 11.000. Juist daar kwamen veel immigranten binnen. Procentueel gezien groeiden de gemeenten aan de rand van de steden het hardst. Dit komt vooral door mensen, die vanuit de stad naar een goedkopere woning met meer ruimte verhuizen. Tegelijk is er een daling te zien in gemeenten met bevolkingskrimp. Ook daarin spelen de stijgende immigratiecijfers een belangrijke rol.

Bron: Het Financieele Dagblad