Ondanks corona toch huurverhoging op veel plekken

18 mei 2020

De huurverhoging heeft niet te lijden onder de coronacrisis. Op veel plekken wordt deze op 1 juli gewoon doorgevoerd. Wel is het zo dat de verhoging op veel plekken minder hoog zal zijn dan vooraf werd gesteld. Al is dit niet overal het geval.

Aankondigingen al binnen

Veel huurders hebben de aankondiging van de huurverhoging al binnen. Dit is opvallend omdat huurdersorganisaties hadden gevraagd te wachten hiermee. De coronacrisis kan een flinke inkomensdaling veroorzaken. Een verhoging op de toch al hoge huren zou grote problemen kunnen veroorzaken.

Visie van de overheid

Ondanks de oproep van diverse partijen om de huren te bevriezen, is de overheid hier niet op in gegaan. Wel is gezorgd dat huurcontracten tijdelijk verlengd konden worden. Bovendien werd besloten geen huisuitzettingen te doen op dit moment.

Beperkte verhoging voorzien

De huurverhoging die voor 1 juli voorzien is, blijft in veel gevallen beperkt. In veel gevallen gaat het om verhogingen van 2,4 tot 3,6 procent. Dit wijkt niet ver af van de inflatie die eind 2019 werd vastgesteld. In enkele gevallen ligt dit er iets boven. Dit ligt ongeveer gelijk aan het advies van belangenvereniging IVBN. Die adviseerde de inflatie plus 1 procentpunt aan verhoging.

Ondanks corona toch huurverhoging op veel plekken

Binnen de mogelijkheden van huurders

De keuze om de huurverhoging door te voeren komt ook voort uit de verwachting. Niet veel huurders zullen daadwerkelijk werk of inkomen verliezen. Een uitstel tot bijvoorbeeld 1 oktober zou maximaal €75,- opleveren voor de huurder. Dit is te minimaal bij inkomensverlies.

Oplossingen op maat

Veel verhuurders willen huurders die wel in problemen komen door de coronacrisis wel tegemoet komen. In dat geval wordt voor elke situatie naar een oplossing op maat gezocht. Op dit moment zijn er echter nog maar weinig huurders die deze oplossing nodig hebben.

Uitzonderingen in de markt

Niet alle verhuurders kiezen voor de verhoging. De verhoging ligt gemiddeld op 2,5 procent en daarmee dus onder de inflatie van 2,6 procent eind 2019. Slechts 14 procent van de corporaties kiest voor een verhoging van meer dan 2,6 procent.

Geen huurverhoging

Er zijn ook corporaties die geen huurverhoging doorvoeren per 1 juli. Het gaat om ongeveer 10 procent van de corporaties. Al deze partijen geven aan dat de pandemie hiervoor de reden is. Bouwinvest verhuurt bijvoorbeeld 17.500 woningen die niet duurder worden zolang de pandemie voortduurt. Ook particuliere beleggers stellen de verhoging uit.

Zeer hoge verhogingen

Aan de andere kant zijn er ook partijen die de verhoging juist flink opvoeren. Dit heeft vaak ook met andere factoren dan de coronapandemie te maken. Denk aan het verhogen van lokale belastingen of gestegen kosten door hogere aannemerstarieven.

Plus vijf procentpunt

Er zijn ook verhuurders die geen veranderingen in het beleid doorvoeren. Die gaan voor een maximale huurverhoging. Dit is dus de inflatie plus vijf procentpunt. Volgens de Woonbond is dit in normale situatie al heel hoog, maar in crisistijd is dit bizar.

Overlaten aan de markt

Niet alle particuliere verhuurders zijn aangesloten bij Vastgoedbelang. Dat laat ruimte om de markt zijn werk te laten doen. Dat weerhoudt hen er dus ook niet van om flinke verhogingen door te voeren. Al zijn er uitzonderingen zoals Bouwinvest.

Verhoging op maat

Er wordt vanuit de overheid op aangedrongen om maatwerk te leveren. De stop op de huurverhoging is niet perse een goede manier om een huurpauze te realiseren. Het is belangrijk om huurders te helpen. Het geld is immers ook nodig voor verduurzaming en nieuwbouw.

Bron: Het Financieele Dagblad