Omgevingswet moet de stimulans worden tot beter omgevingsbeleid

24 januari 2020

Vanaf 2021 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Provincies en gemeenten moeten dan beter gaan samenwerken en gebruik maken van beschikbare data om op die manier de leefomgeving te verbeteren. Dit vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding op verschillende niveaus.

Welke data zijn  bruikbaar voor beleidsontwikkeling?

Om data te verzamelen die bruikbaar is voor beleidsontwikkeling moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Allereerst moet het gaan om meetbare data. De informatie moet op de één of andere manier verzameld kunnen worden, zonder dat er sprake is van privacy schending of veel te veel data. Daarnaast moet de data gecontroleerd kunnen worden om te weten of de informatie betrouwbaar is. Tot slot moet de data geëvalueerd kunnen worden om te onderzoeken of de conclusies die er aan zijn verbonden en op grond waarvan vervolgens beleid is ontwikkeld een juist beeld gaven.

Omgevingswet moet de stimulans worden tot beter omgevingsbeleid

De Omgevingswet moet kansen bieden voor de leefomgeving

De Omgevingswet is ontwikkeld om vele aparte wetten die met wonen en leefomgeving te maken hebben te bundelen. Zo moet het voor iedereen overzichtelijker worden. Door gebruik te maken van data bij beleidsontwikkeling is de verwachting dat dit een positief effect zal hebben. De provincie Zuid-Holland is alvast voortvarend van start gegaan met een ambitieus omgevingsplan. Hierin worden de beleidsplannen voor de komende jaren opgenomen.

Bron: Stadszaken.nl