Lagere prijsstijging woningen

31 oktober 2019

Dat de prijsstijging van woningen aan het afvlakken is, blijkt goed op de Amsterdamse woningmarkt. In vergelijking met vorig jaar is daar duidelijk een dalende lijn te zien. Volgens cijfers van het CBS en het kadaster is er een geleidelijke afvlakking gaande. Hoewel de prijs landelijk gezien weer even iets meer leek te stijgen, zet de trend van prijsafvlakking door. In februari werd nog een prijsstijging van 9,5% ten opzichte van vorig jaar genoteerd. In september was dit percentage verminderd tot 6,1%.

Lagere prijsstijging woningen

Sinds vorig jaar lagere prijsstijging

Hoeveel de prijzen zijn gestegen, laat een vergelijking met de situatie van 2013 zien. Op dat moment had de woningmarkt een dieptepunt bereikt. De prijzen van nu liggen ruim 40% hoger dan toen, een enorme stijging. In die ontwikkeling lijkt nu een kentering te komen. Ook het aantal woningverkopen laat een lichte daling zien, hoewel er in sommige maanden van dit jaar juist weer een voorzichtige toename is. Ten opzichte van 2018 werden er van januari tot september 2019 2% minder woningen verkocht.

Bron: Het Financieele Dagblad