Lage prijzen winkelpanden door toenemende leegstand

31 oktober 2019

Winkelpanden brengen steeds minder op. Dat heeft te maken met het feit dat steeds meer winkels leeg komen te staan. Door de online concurrentie loopt de winkelverkoop terug. Steeds meer winkels moeten daarom noodgedwongen hun deuren sluiten. Door deze ontwikkelingen is er minder belangstelling voor winkelvastgoed en dalen de prijzen van winkelpanden. De prijsdaling is niet door geheel Nederland te zien. De winkelprijzen in de Randstad zijn het afgelopen jaar wel gestegen. Daarbuiten is al jarenlang een dalende lijn te zien.

Lage prijzen winkelpanden door toenemende leegstand

Prijzen winkelpanden dalen, prijzen kantoren gaan juist omhoog

Terwijl, gezien de dalende prijzen winkelpanden minder populair zijn, zitten de prijzen van kantoren juist in de lift. Omdat veel kantoorpanden de laatste jaren zijn omgebouwd tot woningen, is er een tekort aan ruimte ontstaan. Vooral in populaire gebieden stijgen de prijzen van kantoorpanden daarom snel. Sinds de crisisjaren is er een groot verschil ontstaan tussen de prijzen van koopwoningen en commerciële panden. Dat komt omdat de vraag naar koopwoningen er altijd was, terwijl bedrijfspanden tijdens de crisis niet in trek waren.

Bron: Het Financieele Dagblad