Is er nog een kans op een koophuis voor bepaalde groepen kopers?

17 januari 2020

Het wordt voor bepaalde groepen aspirant huizenkopers steeds moeilijker om een geschikte woning te vinden. Steeds worden huizen voor hun neus weggekaapt doordat een investeerder of een koper met een hoger inkomen een beter bod doet. Vooral starters hebben het moeilijk, maar ook gezinnen die een groter huis zoeken en ouderen die op zoek zijn naar een kleinere woning of appartement. Veel mensen die nu op zoek zijn naar een woning hebben haast. De prijzen stijgen zo hard en het aanbod is zo beperkt dat er binnenkort helemaal geen huizen meer beschikbaar zijn, is de algemene vrees.

Schaarste drijft de huizenprijzen op

De schaarste aan woningen zorgt ervoor dat de prijzen voor koophuizen blijven stijgen. Aspirant huizenkopers die gaan shoppen met circa 260.000 euro om te besteden hebben slechts keuze uit drie huizen. Is het budget lager dan blijven er gemiddeld 2 woningen over om uit te kiezen. En dan nog bestaat de kans dat een andere gegadigde overbiedt en het huis dus alsnog aan je neus voorbij gaat.

Koopstarters lopen tegen beperkingen aan

Starters op de woningmarkt lopen tegen het probleem aan dat ze veel minder kunnen lenen dan voorheen. In de Randstad kunnen starters met een bruto inkomen van tussen de 2.000 en 3.500 euro per maand nauwelijks nog een huis kopen. Als er al een goedkopere woning beschikbaar komt is de concurrentie zo groot dat de kans dat je het huis bemachtigt vrijwel nihil is.

Is er nog een kans op een koophuis voor bepaalde groepen kopers

Ook doorstromers vangen bot

Niet alleen starters, maar ook aspirant huizenkopers die nu al een koophuis hebben, vangen regelmatig bot. Ook zij lopen aan tegen fors hogere prijzen, ondanks dat ook hun eigen koopwoning in de afgelopen jaren in waarde is gestegen. Huizen worden vaak ondershands verkocht, of er wordt gewerkt met een biedsysteem waarbij je één keer een bod mag doen en de hoogste bieder het huis krijgt.

Weinig aanbod voor ouderen

Ouderen die hun – vaak te groot geworden – huis willen verruilen voor een gelijkvloerse woning of een appartement blijven vaak noodgedwongen zitten in hun woning. Enerzijds is er weinig aanbod van geschikte seniorenwoningen, deze markt is voor veel investeerders niet interessant. Anderzijds speelt natuurlijk ook wel mee dat veel senioren moeite hebben om de stap te zetten om te gaan verhuizen. Ze wonen nu vaak in een huis waar ze tientallen jaren woonden en waar hun kinderen zijn opgegroeid.

De huizenmarkt zit op slot

De situatie voor veel aspirant huizenkopers ziet er niet best uit. Nederland komt al jaren een kleine 300.000 woningen te kort en dat tekort begint zich steeds meer te wreken. De groep mensen die op zoek is naar een huis wordt steeds groter en het aanbod neemt niet snel genoeg toe om in die groeiende behoefte te voorzien.

Bron: NRC Next