Huurprijzen in 2019 harder gestegen dan in 2018

10 september 2019

Begin september 2019 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers waaruit blijkt dat de huurprijzen in 2019 harder zijn gestegen dan het jaar ervoor. De stijgende inflatie heeft hieraan bijgedragen, aldus het CBS. De huren stegen gemiddeld met 2,5%. Ook de vrije sector, die zich in principe niet aan regels hoeft te houden, conformeert zich doorgaans aan de huurstijging die de sociale huursector hanteert.

Huurverlagingen worden steeds schaarser

In 2019 werd de huur van slechts iets minder dan 15% verlaagd of gelijk gehouden. De huren van woningen met een sociale huur, dus onder de huurtoeslag grens, stegen met gemiddeld 3,3% in de particuliere sector. Woningcorporaties mogen hun huren in 2019 met maximaal 2,6% laten stijgen.

Huurprijzen in 2019 harder gestegen dan in 2018

Amsterdam blijft koploper met huurstijgingen

De huren in Amsterdam stijgen nog steeds het hardst in Nederland. Maar de stijging gaat minder hard dan in voorgaande jaren. Bij wisseling van huurder stegen de prijzen in 2018 nog met bijna 10%. In 2019 was dat tot nu toe iets meer dan 8%. In grote steden ligt die stijging bij een ‘huurwissel’ vaak hoger, vandaar dat de gemiddelde stijging in Amsterdam in 2019 uitkomt op 3,4%. Rotterdam zit daar kort achter met een stijging van 3,2%. In Utrecht en Den Haag stegen de huren met gemiddeld 2,5%, waarmee zij dus iets achterbleven bij Amsterdam en Rotterdam.

Bron: Het Financieele Dagblad