Een huis kopen in Amsterdam? Alleen als je er ook zelf gaat wonen

23 januari 2020

Koopwoningen in Amsterdam zijn razend populair bij beleggers. De huizenprijzen in Amsterdam rijzen de pan uit. Een huis kopen in de hoofdstad is alleen nog weggelegd voor mensen die in staat zijn een klein fortuin op tafel te leggen. En dan zijn er ook nog de investeerders die koopwoningen ‘opkopen’ om ze vervolgens voor torenhoge prijzen voor de verhuur aan te bieden. De gemeente Amsterdam wil daar nu wat aan doen. Als je in de toekomst een nieuwbouwwoning koopt in de stad, moet je aantonen dat je er daadwerkelijk zelf gaat wonen.

Aanpassing erfpachtvoorwaarden

Om de maatregel te kunnen nemen worden de erfpachtvoorwaarden aangepast. Hierin wordt opgenomen dat een koper van een nieuwbouwhuis verplicht is om er daadwerkelijk zelf te gaan wonen. Deze verplichting geldt ook voor een volgende koper, dus de truc om zelf twee maanden in een huis te gaan wonen en het vervolgens door te verkopen aan iemand die het alsnog gaat verhuren gaat niet op. De maatregel geldt voor alle nieuwbouw, dus zowel voor nieuw te bouwen huizen als voor woningen die worden gerealiseerd in omgebouwde winkels en kantoren.

Een huis kopen in Amsterdam Alleen als je er ook zelf gaat wonen

Uitzonderingen op de regel

Op de ‘zelfwoonplicht’ geldt een aantal uitzonderingen. Koopwoningen in Amsterdam mogen nog wel worden verhuurd aan familieleden in de eerste graad. De ouders die voor hun studerende kind een woning kopen vallen dus buiten de verplichting om zelf in het huis te gaan wonen. Dit geldt ook voor tijdelijke verhuur als de eigenaar bijvoorbeeld langdurig in het buitenland verblijft. Als je een huis koopt en het verhuurt voor een prijs in de sociale huursector of de middenhuursector dan mag dit ook. Het gaat vooral om het tegengaan van huurprijzen van ver boven de 1000 euro per maand.

Regeling geldt (nog) niet voor bestaande woningen

Voor bestaande woningen kan Amsterdam deze regels niet invoeren, omdat hiervoor de wet moet worden aangepast. Er wordt met belangstelling uitgekeken naar maatregelen die de minister eventueel aan het kabinet en de Tweede Kamer voorlegt om deze manier van verhuur van woningen een halt toe te roepen. De verwachting is dat de gemeenteraad nog voor de zomer van 2020 zal instemmen met het voorstel van het college van B&W.

Bron: Het Financieele Dagblad