Groot tekort aan nieuwbouw woningcorporaties

17 december 2019

Het aantal nieuwbouwwoningen, gebouwd door woningcorporaties, blijft fors onder de maat. De grote plannen om 34.000 woningen per jaar te bouwen, blijven steken. Na aftrek van sloopwoningen en verkochte woningen, kwamen er in 2018 in totaal maar 2000 corporatiewoningen bij. De branchevereniging van woningcorporaties zegt veel meer te willen bouwen.

Dat lukt niet vanwege te weinig beschikbare bouwlocaties en hoge belastingen voor de corporaties. Het kabinet kan, door passende maatregelen voor meer nieuwbouw, woningcorporaties ter wille zijn. Daarbij valt te denken aan het stoppen van de verhuurderheffing en het zorgen voor meer bouwgrond.

Woningmarktcrisis houdt aan

Er is ook al een terugloop in geplande nieuwbouw door woningcorporaties zichtbaar. En van die geplande nieuwbouwhuizen, wordt maar iets meer dan de helft daadwerkelijk gebouwd. Woningcorporaties willen graag meer middenhuurwoningen bouwen. Nu is 80% van de nieuwbouw bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Daarmee wordt te weinig bijgedragen aan het oplossen van de woningmarktcrisis. Ook staat een deel van de recent opgeleverde woningen in delen van Nederland waar geen tekort is. Opvallend is de toename van het aantal flexwoningen. Deze huizen, zoals containerwoningen, zijn bedoeld voor tijdelijk gebruik. Ze hebben een oppervlakte van ongeveer 25 m2.

Groot tekort aan nieuwbouw woningcorporaties

Overheidssubsidie bij nieuwbouw woningcorporaties

De bouw van nieuwe woningen kost de corporaties veel extra geld. Dat komt door de duurzaamheidseisen, die op nieuwbouw van toepassing zijn. Woningen moeten aardgasvrij en energiezuinig worden opgeleverd. Zonnepanelen en warmtepompen slaan daarom een flink gat in het beschikbare budget. Daarnaast betalen corporaties een hoge verhuurderheffing en een aanzienlijke vennootschapsbelasting.

Het kabinet pleit voor meer betaalbare huurwoningen op plaatsen waar de nood het hoogst is. Daarom komen er extra stikstofmaatregelen en een korting op de verhuurderheffing. Ook wordt er een subsidie van €2 miljard beschikbaar gesteld voor woningbouw.

Bron: Het Financieele Dagblad