GGD’s: Gezondheidsrisico’s klimaatplannen van het kabinet

31 oktober 2019

Tien GGD’s in Nederland hebben een brief geschreven aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen. Hierin uiten zij hun zorgen voor de volksgezondheid wanneer er meer windmolens worden geplaatst in de buurt van woningen. Maar ook de verbranding van biomassa geeft nu al gezondheidsklachten, evenals het verduurzamen van woningen met warmtepompen die geluidsoverlast produceren.

Overlast is vaak een persoonlijke ervaring

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen in sommige gevallen berust op persoonlijke ervaring. Als iemand het geluid van een windmolen als storend ervaart kan dit leiden tot stress en daardoor kunnen er hart- en vaatziekten optreden. Wanneer iemand zich hier niet aan stoort treden deze klachten niet op. Vergelijk het met mensen die in de buurt van een snelweg wonen. Sommigen geven aan hier last van te hebben, anderen totaal niet. Dit neemt echter niet weg dat mensen die hinder ondervinden wel degelijk serieus moeten worden genomen.

ggd’s gezondheidsrisico’s klimaatplannen van het kabinet

Verbranding van biomassa geeft onmiskenbaar gezondheidsrisico’s

Over de risico’s van de verbranding van biomassa wordt al langer gediscussieerd. Als je kijkt naar de gezondheidsrisico’s van klimaatmaatregelen dan is de verbranding van biomassa het grootste zorgenkind. Hierbij komen namelijk meer gevaarlijke stoffen vrij dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote biomassacentrales beschikken doorgaans over goede filters, die de schadelijke stoffen zoveel mogelijk uit de lucht filteren. Kleinere centrales beschikken niet over dergelijke filters. Zij stoten daardoor gevaarlijke stoffen uit, iets wat een houtkachel in een woning overigens ook doet.

Geluidsoverlast van de warmtepomp

In steeds meer woningen doet de warmtepomp zijn intrede. Vooral bij naastgelegen woningen wordt geklaagd over geluidsoverlast. Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe geluidsnormen, een warmtepomp mag dan nog maximaal 40 dB produceren, gemeten bij de buren. Eventuele geluidsoverlast kan worden beperkt door de warmtepomp op een uitgekiende locatie te plaatsen of de woning goed te isoleren. Dat mensen geluidsoverlast ervaren is een feit, aldus de TU Delft. Maar dit is niet 1 op 1 te koppelen aan gezondheidsklachten.

Bron: NRC Next