Felle kritiek van grote steden op plannen voor regulering Airbnb

10 december 2019

De overheid wil de regels voor Airbnb reguleren om de wildgroei tegen te gaan. Maar de grote steden zijn verre van overtuigd dat de plannen die het Rijk nu op tafel legt ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Dat komt omdat nu alleen de verhuurders verplichtingen opgelegd krijgen. Platforms als Booking.com en Airbnb blijven buiten schot. Volgens de verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag is dat een gemiste kans. De wet die minister Van Veldhoven van Wonen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, gaat volgens hen niet ver genoeg.

Opsporing van illegale verhuur wordt bemoeilijkt

De Airbnb wet voorziet in een registratieplicht voor mensen die hun woning willen verhuren. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de handhaving van die registratieplicht. Platforms als Expedia en Booking.com hoeven echter niet te controleren of een woning heeft voldaan aan de registratieplicht. Hoewel op illegale verhuur hoge boetes komen te staan, is de kans dat een huurder die zich niet registreert tegen de lamp loopt niet groot.

Felle kritiek van grote steden op plannen voor regulering Airbnb

Overlast door vakantieverhuur voor omwonenden

De regels voor Airbnb zijn juist opgesteld om overlast door toeristische verhuur te verminderen. Illegale hotels in Amsterdam en huurders die tot diep in de nacht overlast geven met feesten zijn een bron van ergernis voor reguliere bewoners. Door nu de registratieplicht in te voeren, kunnen gemeenten het aantal woningen dat beschikbaar is voor Airbnb beperken. Maar platform Airbnb deelt de adressen van woningen niet met de gemeente, dus is handhaving nauwelijks uitvoerbaar volgens de gemeenten.

Gemeenten moeten zelf vragen om gegevens van verhuurders

De online platforms voor Airbnb mogen ook advertenties plaatsen van verhuurders die geen registratienummer hebben. Gemeenten willen uiteraard graag de gegevens van die verhuurders zodat er kan worden gehandhaafd. Maar die krijgen ze alleen als ze er zelf om vragen. Gevolg is dat ambtenaren dus voortdurend de advertenties in de gaten moeten houden om mogelijke overtreders te kunnen opsporen. Dat vraagt een enorme personele inzet die de gemeenten niet beschikbaar hebben.

Volgens minister Van Veldhoven is deze wet het maximaal haalbare. Om de online platforms verplichtingen op te leggen moet overleg op Europees niveau plaatsvinden, schrijft zij aan de Tweede Kamer. De platforms zijn namelijk niet meer dan een tussenpersoon en hen kan geen verplichting worden opgelegd voor het wel of niet plaatsen van een advertentie voor toeristische verhuur.

Bron: NRC