Erfpacht afkopen heeft minder effect dan verwacht op woningwaarde

14 oktober 2019

De waardevermeerdering van een huis door het afkopen de erfpacht is minder dan gedacht. Gemeenten en wetenschappers verwachtten dat een woning zonder erfpacht aantrekkelijker zou worden. Dat blijkt dus tegen te vallen. In grote steden zijn veel woningen op gemeentegrond gebouwd. De eigenaren van zo’n woning moeten ieder jaar erfpacht betalen. Daarnaast kunnen ze de erfpacht afkopen voor 50 jaar, 75 jaar of, in sommige gevallen, voor eeuwig.

Effect van afgekochte erfpacht

Wetenschappers en gemeenten waren benieuwd naar het effect van afgekochte erfpacht op de waarde van een woning. Daarom werd er een onderzoek uitgevoerd op de Amsterdamse woningmarkt. Hierin werd een vergelijking gemaakt tussen identieke huizen, die werden verkocht met of zonder afgekochte erfpacht. De uitkomsten laten zien dat de waardevermeerdering van woningen met afgekochte erfpacht tegenvalt. Voor woningeigenaren die binnenkort willen verhuizen, is het dus beter de erfpacht niet af te kopen. Dat zal niet resulteren in een hogere verkoopprijs.

Erfpacht afkopen heeft minder effect dan verwacht op woningwaarde

Wie van plan is nog jarenlang in de woning te blijven, kan wel kiezen voor een afkoopregeling. In dat geval kan een erfpachtregeling voor bijvoorbeeld 50 jaar wel voordeel opleveren. Of huizen met een voor eeuwig afgekochte erfpacht beter scoren, is nog niet bekend. Deze regeling is in Amsterdam nog te kort van kracht om resultaat te kunnen zien. De uitkomsten van het onderzoek geven nieuwe inzichten, die in dit geval vooral gelden voor Amsterdam. Andere grote steden maken gebruik van verschillende erfpachtregelingen. Het effect zal daar dus anders zijn.

Het effect van afgekocht erfpacht heeft ook zijn weerslag op de WOZ-waarde van de woning. Die is door de uitkomsten van het onderzoek dus ook lager dan de gemeente nu bepaalt. Dat zou neerkomen op 1%. Een te verwaarlozen percentage, omdat de WOZ-waarde toch omhoog gaat door de stijgende huizenprijzen. Kopers hebben dus minder over voor woningen met een afgekochte erfpacht. Dat komt omdat ze dikwijls te weinig over de regeling weten. Daarnaast kijken ze meestal niet verder dan een jaar of tien, waardoor een afkoopregeling niet interessant is.

Bron: Het Financieele Dagblad