De coronacrisis brengt de transformatie van winkelcentra in een stroomversnelling

8 juni 2020

Al voordat Nederland en de rest van de wereld werden geconfronteerd met de coronacrisis was er sprake van grote zorgen over de winkels in grote en middelgrote steden. De transformatie van winkelcentra en winkelstraten was op sommige plekken al in volle gang en waar dat nog niet zo was werd er druk over gediscussieerd.

Zware klappen in grote en middelgrote stadscentra

Er wordt rekening mee gehouden dat de middenstand in vooral grote en middelgrote stadscentra het zwaar gaat krijgen. 10 tot 40% krimp wordt verwacht en dat zijn geen geringe cijfers. Tegelijk biedt het kansen voor de transformatie van winkelcentra. Afhankelijk van hoe de coronacrisis zal verlopen moet rekening worden gehouden met krimp. Als de crisis relatief kort duurt zal deze beperkt blijven tot zo’n 10%. Maar als de economie er langer over doet om uit het dal te klimmen dan zullen bedrijven die de crisis overleven zich waarschijnlijk gaan richten op locaties waar zij de meeste klanten kunnen trekken en zich terugtrekken uit veel stadscentra. Dan is een krimp van 40% niet ondenkbaar. Hoe dan ook moet er versneld nagedacht worden over transformatie opties voor de winkelgebieden in steden en dorpen.

De coronacrisis brengt de transformatie van winkelcentra in een stroomversnelling

Coronacrisis maakt transformatie urgent

Het is nu nog onduidelijk wat de precieze impact is van de coronacrisis. Maar dat er sprake zal zijn van krimp is vrijwel zeker. Daarom wordt de transformatie van winkelcentra nog urgenter dan voorheen. Winkels moeten worden omgebouwd naar zorgvoorzieningen of woningen of ze maken plaats voor meer groen. In de afgelopen jaren werd leegstand in winkels deels nog opgevangen door horeca, maar juist deze sector wordt nu zwaar getroffen. Als gevolg daarvan staan gemeenten voor een uitdaging om deze leegstand op te vangen met goede plannen.

Afwaardering van vastgoed

De coronacrisis zal onherroepelijk gaan leiden tot een afwaardering van winkelvastgoed. Dit betekent dat investeerders wel actie moeten ondernemen om de waarde van hun portefeuille niet te zien verdampen. De transformatie van winkelcentra zal ook daarom onvermijdelijk zijn. Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeenten. Zij kunnen een actieve bijdrage leveren aan de transformatie. Mede omdat vanaf 2021 de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, met een grotere rol voor lokale overheden. De huidige ontwikkelingen bieden dus zeker kansen om het winkelgebied te transformeren.

Bron: Stadszaken.nl