Brand door zonnepanelen vraagt specialisme van brandweer

16 september 2019

Steeds meer woningen worden de laatste jaren voorzien van zonnepanelen. Enkele tientallen daarvan krijgen te maken met brand. Uit onderzoek blijkt dat systemen met panelen in de vorm van dakpannen, het grootste risico lopen. Dit zijn de in-dak systemen. De temperatuur eronder kan hoog oplopen. Door de vele stekkers en isolatiemateriaal die dicht bij elkaar liggen, kan gemakkelijk brand ontstaan. Branden met zonnepanelen en de oorzaken daarvan, zijn daarom een belangrijk thema bij brandweerkorpsen. Ze vragen namelijk een speciale aanpak.

Oorzaken en risico’s

Veel branden met zonnepanelen hebben te maken met een slechte verbinding tussen de kabels. De connectoren tussen de kabels en de omvormer zijn daarbij een zwak punt. Als de beide zijden van de connector niet van hetzelfde merk zijn, kunnen er vonken ontstaan. Daarnaast kunnen verkeerd afgeknipte kabels ook tot brand leiden. De montage van de zonnepanelen laat in veel gevallen ook te wensen over. Iedereen kan zonnepanelen op zijn dak plaatsen. Die vrijheid is mooi, maar brengt dus ook risico’s met zich mee.

Brand door zonnepanelen vraagt specialisme van brandweer

Dakbrand met zonnepanelen is anders

De warme zomers van de laatste jaren zijn geen directe aanleiding voor meer branden. Toch kan een warme omgeving wel bijdragen aan het eerder ontstaan van brand. Voor het plaatsen van zonnepanelen is geen diploma of certificaat nodig. Daarom kunnen ondeugdelijke installaties met meer risico’s voorkomen. Voor de brandweer is een brand met zonnepanelen een nieuw aspect van hun vakgebied. Licht van een hoogwerker is bijvoorbeeld funest. Dit activeert de zonnepanelen en zet ze onder stroom. Inmiddels kan er bij de brandweer van Vlaardingen in een speciale container geoefend worden.

Risico’s onderkennen en brand bestrijden

Het koelen van het brandbare materiaal van de zonnepanelen is lastig. De brandweer kan de brandhaard vaak moeilijk bereiken. Daarbij moet rekening gehouden worden met het risico op stroomstoten. Ook kan het bluswater kortsluiting veroorzaken. Bij nieuwbouwwoningen die over de hele huizenrij zonnepanelen hebben, kan brand zich snel uitbreiden. Het uitzetten van de zonnepanelen zou daarom mogelijk moeten zijn. Daarnaast worden er nieuwe blustechnieken ontwikkeld. Brancheorganisaties benadrukken bij installateurs dat de handleiding bindend is. Vooralsnog is er vooral aandacht voor de risico’s en de mogelijkheden incidenten te bestrijden.

Bron: NRC.next