Alleen vergaande maatregelen kunnen de leegstand in winkelgebieden nog redden

13 augustus 2020

De coronacrisis heeft de leegstand in winkelgebieden in Nederlandse steden nog duidelijker gemaakt. Als gevolg van sterk gedaalde omzet wordt rekening gehouden met bijna 20% meer leegstand en bijna een halvering van het aantal non food winkels in de winkelstraten. Deze schrikbarende cijfers komen uit het rapport “Retail postcorona – impact analyse” dat zowel consumenten als ondernemers, vastgoedhandelaren en gemeenten ondervroeg naar hun verwachtingen voor de toekomst als het om retailers gaat.

Consumenten gaan minder shoppen buiten hun woonplaats

Consumenten die deelnamen aan het onderzoek geven aan dat ze tot 30% minder vaak naar de stad gaan om te winkelen. Als ze het wel doen, dan worden er minder spontane aankopen gedaan. Mensen gaan hooguit nog op pad om een gerichte aankoop te doen. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat het percentage mensen dat regelmatig online shopt is gestegen van 16 naar 35%. De verschuiving naar online winkelen is vanwege de coronacrisis duidelijk in een stroomversnelling gekomen. Dit zal de leegstand in winkelgebieden alleen maar verder doen toenemen, verwachten deskundigen. De omzet van winkeliers daalde met 20 tot 25%. Dat is veel meer dan de gemiddelde ondernemer kan opvangen, zegt Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse Raad van Winkelcentra en mede verantwoordelijk voor eerder genoemd onderzoek.

Alleen vergaande maatregelen kunnen de leegstand in winkelgebieden nog redden

Lokale retailers zien het klantenaanbod toenemen

Dankzij acties in de media en ook de tendens die bij burgers leeft zien lokale winkels zoals de bakker, de slager en de groentewinkel hun omzet wel stijgen. Mensen kopen liever in de eigen woonplaats omdat reizen beperkt was en nog steeds lastig is in verband met corona. Retailers die vooral afhankelijk zijn van winkelend publiek van elders en toeristen uit het buitenland maken zich grote zorgen. Minstens 20% vreest voor het voortbestaan van hun bedrijf.

Transformatie van winkels lijkt de enige oplossing

Een trend die al gaande was voordat de coronacrisis begon, was transformatie om de leegstand in winkelgebieden tegen te gaan. Winkelpanden worden omgebouwd tot woningen of bieden onderdak aan culturele activiteiten of zorgaanbieders. Alleen door deze aanpak verder door te zetten kan worden voorkomen dat winkelstraten verder veranderen in gatenkazen met een groot aantal leegstaande panden. Het is volgens deskundigen nog maar de vraag of de consument weer terugkeert naar de winkelstraten als de coronacrisis voorbij is. De gewenning aan online shoppen kan wel eens blijvend zijn.

Bron: Stadszaken.nl