Aangescherpte regels provincies voor nieuwe bouwprojecten

14 oktober 2019

Voor nieuwe bouwprojecten worden door de provincies nieuwe regels gehanteerd. Als een bouwproject kans wil maken op een vergunning van de provincie moet op voorhand duidelijk zijn dat de uitstoot van stikstof niet zal toenemen. Het gaat hierbij uiteraard vooral om bouwplannen in natuurgebieden.

Aanvraag bouwvergunningen opgeschort

Naar aanleiding van het besluit van de Raad van State in mei 2019 dat de uitstoot van stikstof fors omlaag moet, werden veel bouwprojecten opgeschort en werden geen nieuwe vergunningen meer verleend. Dit was een grote domper voor de bouwsector, die toch al ernstig onder druk staat. Er moeten meer huizen worden gebouwd om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, maar door dit besluit en de daarop volgende strengere regels komt dit streven onder zware druk te staan. Nu heeft de regering besloten dat er vanaf half oktober weer vergunningen kunnen worden aangevraagd. Men moet wel kunnen aantonen dat de uitstoot van stikstof door het bouwproject niet zal toenemen in het desbetreffende gebied.

Aangescherpte regels provincies voor nieuwe bouwprojecten

Bouw moet weer op gang komen

Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland, is van mening dat nieuwe bouwprojecten snel weer op gang moeten komen. Het stilleggen van de bouw van nieuwe woningen is volgens hem een slechte zaak. Dat er nu in ieder geval weer vergunningen kunnen worden aangevraagd is volgens deze CDA gedeputeerde een belangrijke eerste stap om de bouw van nieuwe huizen weer op gang te laten komen.

Bron: Het Financieele Dagblad