Opleiding Propertymanagement

De opleiding Propertymanagement is zowel klassikaal als online te volgenEen omvangrijke cursus die je helpt om grip te krijgen op propertymanagement in de breedste zin van het woord. Je leert om efficiënt en transparant te handelen en je raakt zowel de technische als de financiële, zakelijke, juridische en menselijke aspecten van het propertymanagement .

Flexibel opgezette opleiding

De opleiding Propertymanagement is uiterst flexibel opgezet, zodat hij goed te combineren is met een full-time baan. Je kunt op ieder gewenst moment starten, en de lesdagen volg je op één van de leslocaties naar keuze, of je volgt de cursus online via webinars mee.

Waarom de opleiding propertymanagement?

Propertymanagement is complex. Je wilt dat gebruikers tevreden zijn, dat de huisvesting van hoge kwaliteit is, dat de techniek goed onderhouden en veilig is, dat juridisch alles op orde is en dat er geïnnoveerd wordt waar mogelijk. En, naast al die zaken, is het natuurlijk essentieel dat vastgoed rendeert.

Deze opleiding biedt je de handvatten die je nodig hebt om deze uitdaging met vertrouwen aan te gaan. Hierbij leer je alle eerdergenoemde aspecten te beoordelen, tegen elkaar af te wegen, en zo de juiste, gebalanceerde keuzes te maken. En niet alleen je keuzes zullen gebalanceerd zijn. Tijdens deze cursus Propertymanagement doorloop je namelijk een nauwkeurig gebalanceerd programma waarin actualiteit, inhoudelijke kennis en praktijkinzichten elkaar afwisselen. Het resultaat is dat je alle geleerde stof vrijwel direct kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Integraal Vastgoedbeheer & Risicomanagement

+

De term integraal is bijna een dooddoener binnen het vastgoedbeheer. Maar niet zonder reden — de mogelijkheid om zaken integraal te benaderen maakt vaak het verschil.

Door oog te hebben voor alle aspecten — huisvestingskwaliteit, gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiën, innovatie en juridische zaken — én daarbij altijd de risico’s in het achterhoofd te houden, kan het niveau van vastgoedbeheer echt naar een hoger niveau getild worden.

Leerdoelen
 • De aard van vastgoed beter leren begrijpen
 • De verschillende actoren binnen de vastgoedwereld leren kennen
 • De levenscyclus, verval en bloeimodel van vastgoed leren kennen
 • Leren welke factoren van invloed zijn op huisvestingskwaliteit
 • Bewustwording van de noodzaak om proactief te beheren
 • Risicomanagement beter begrijpen
 • Risicomanagement-methodieken leren kennen
 • De rode draad van risicomanagement-implementatie leren zien
NiveauHbo
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€695,- excl. BTW

Klanttevredenheid & Huisvestingskwaliteit

+

Een hogere klanttevredenheid resulteert in beter rendement voor vastgoed. Dit is direct te danken aan minder klachten en een langere verhuurperiode.

Te vaak stranden goede voornemens voor klanttevredenheid nog in de voorbereidende fase. De plannen zijn er, maar de uitvoer laat te wensen over. Het succesvol verhogen van de klanttevredenheid zit hem bij veel vastgoedbedrijven dan ook in de uitvoering.

Naast klanttevredenheid staat huisvestingskwaliteit. Logischerwijs zijn deze nauw met elkaar verbonden. Een hogere huisvestingskwaliteit (meetbaar aan bloeddruk, hartslag, stress-symptomen maar ook gemoedstoestand en gedragsproblematiek van gebruikers) betekent over het algemeen ook een hogere klanttevredenheid.

In deze module gaan we daarom aan de slag om deze twee zaken volledig te doorgronden. We leren over de verbanden, de ins and outs, en de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt ten opzichte van klanttevredenheid en huisvestingskwaliteit.

Deze module is opgedeeld in twee delen
 1. Klanttevredenheid
 2. Huisvestingskwaliteit en gedrag
Leerdoelen
 • Je raakt bekend met de belangrijkste factoren van huisvestingskwaliteit
 • Je leert over de invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving
 • Je begrijpt het belang van klanttevredenheid, en leert hoe je hierop kunt aansturen
 • Je leert de kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting bepalen.
NiveauHbo
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpKlanttevredenheid
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€695,- excl. BTW

Technisch Vastgoedbeheer

+

Vastgoed is, zoals alles in het leven, in continu verval. Dat klinkt deprimerender dan dat het is. Maar het betekent wel dat er vrijwel altijd (technisch) onderhoud nodig is, om ervoor te zorgen dat het vastgoed zo dicht mogelijk bij de gewenste staat (en bestemming) blijft.

In deze module kijken we naar tactische (meerjaren-) planning voor huisvesting en beheer. Ook behandelen we veelvoorkomende situaties waarin er meerdere wegen leiden naar een bepaald resultaat. Hoe maak je de juiste beslissing? Hoe zwaar wegen inhoud, tijd en kosten?

Dit soort vragen vinden hun antwoord, en we gaan dieper in op inventarisatie en inspectie van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en de begroting van kosten en opbrengsten.

Leerdoelen & inhoud
 • Het onderhoudsproces van vastgoed begrijpen
 • Eigenschappen en voor- en nadelen van contractvormen
 • Technische conditie van vastgoed bepalen
 • NEN 2767 en RVB BOEI®
 • MJOP leren opstellen en toepassen
 • Keuzes maken en afwegen voor onderhoud
NiveauHbo
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpKlanttevredenheid
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€695,- excl. BTW

Financiële Aspecten Vastgoedbeheer

+

Vastgoed kost geld. De hoeveelheid geld die het onderhoud van vastgoed kost, loopt helaas niet lineair aan de opbrengt van datzelfde vastgoed.

In deze module kijken we naar de mogelijkheden om de initiële investeringen en vervolguitgaven van huisvesting over een langere periode weer terug te verdienen.

Zogeheten waardegestuurde ontwikkeling houdt in dat iedere investering beoordeeld wordt in relatie tot de (lange termijn) exploitatiekosten én opbrengsten.

Lesdelen
 • Financiële exploitatie
Leerdoelen
 • Leren hoe je door goed te investeren vervolguitgaven kunt beperken;
 • Investeringen beoordelen ten opzichte van exploitatiekosten;
 • Opbrengsten (n.a.v. investeringen) op de lange termijn leren bekijken.
NiveauHbo
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpFinancieel
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€695,- excl. BTW

Huurrecht & Aan- en Verkoop van Vastgoed

+

De hoeveelheid aan vragen die een vastgoedbeheerder te verduren krijgt is overweldigend. Logisch, want je bent (in de ogen van de meeste huurders) aanspreekpunt voor bijna alles. Vragen over de glazenwasser, of verhalen over een vaag vermoeden dat de buurman hennep kweekt, zijn niet bijzonder.

Hoewel niet álle vragen bij de beheerder aan het juiste adres zijn, moet je toch op veel zaken wel een antwoord hebben. Veel van die antwoorden vinden hun oorsprong in de jurisdictie.

In deze module krijg je de handvatten aangereikt om (juridische) conflicten in het kader van huur en verhuur te voorkomen.

Leerdoelen
 • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur begrijpen
 • Vat krijgen op de juridische status van de beheerder
 • Contractvorming & valkuilen
 • Basisbegrip van huur en verhuur
 • Mogelijkheden met betrekking tot huurverhoging
 • De ins and outs van huurbeëindiging.
NiveauHbo
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur2 dagdelen
Losse prijs€795,- excl. BTW

Innovatie & Design Thinking

+

Innoveren is in ieder vakgebied essentieel. “Stilstand is achteruitgang” wordt te pas en te onpas genoemd — met name omdat er een kern van waarheid in zit.

Innovatie is het succesvol toepassen van nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën die ook echt iets toevoegen. In deze module behandelen we innovatie, conceptmatig denken en het beoordelen of een idee ook echt nut heeft.

Ten slotte kijken we naar het verschil tussen een idee en een innovatie, waarbij een idee het vertrekpunt is, maar van innovatie pas gesproken kan worden na succesvolle implementatie.

Leerdoelen
 • Het belang begrijpen van innovatie in de werkomgeving;
 • Hoe draag je bij aan een innovatieve omgeving?
 • Leren ideeën te genereren die toegevoegde waarde hebben.
NiveauHbo
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauTactisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€695,- excl. BTW

Examen Vastgoedbeheer

+

Het eindexamen van deze cursus. Je krijgt 2 kansen om voldoende te scoren.

NiveauHbo
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpDiversen
BeleidsniveauOperationeel
Duur1 dagdeel

Certificering

Certificaat van deelname

Na het volgen van alle groepslessen ontvang je een Certificaat van Deelname, waarmee je aantoont helemaal up to date te zijn op het gebied van vastgoedbeheer.

Diploma

Indien je de cursus afrondt met een digitaal examen, en je hier voldoende voor scoort, ontvang je naast het Certificaat van Deelname ook een diploma.

Cedeo accreditatie

Cedeo-erkenning geeft de garantie dat maar liefst 94% van onze cursisten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over onze kwaliteit én de dienstverlening.  Deze accreditatie is van toepassing op alle opleidingen.


Docenten

Marc Heijmans

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Sanne Kistemaker

Sanne Kistemaker

Managing director, Muzus service design

Sanne is gespecialiseerd in het creëren van positieve, verrassende ontwerpen die tegemoetkomen aan behoeften van eindgebruikers. Producten of services die gebruikers de beste gebruikerservaring bieden, worden als het meest waardevol beschouwd. Door de gebruiker of consument te begrijpen, zijn of haar context te ervaren en te innoveren met de gebruiker, ontwikkelen Sanne met Muzus producten die nuttig en waardevol zijn en die passen in het dagelijks leven van de eindgebruiker.

Raymond Lescrauwaet

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, Lescrauwaet BV

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. Lescrauwaet BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd.

Davy Brummans

Davy Brummans

Coördinator Vastgoedbeheer, Woonmeij

Davy heeft een continu streven de processen rondom vastgoedbeheer te optimaliseren. Nu bij Woonmeij en daarvoor als vastgoedadviseur voor vele opdrachtgevers. Met ruim 20 jaar ervaring in het vastgoedmanagement kan hij de theorie gemakkelijk onderbouwen met praktijkvoorbeelden. Naast zijn advieswerk is hij een ervaren auditor, docent en projectmanager.

Govert Kerpestein

Govert Kerpestein

Huurrechtspecialist

Govert is gespecialiseerd in het huurrecht. In 2005 is Govert aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op zijn dissertatie "huur en verhuur van bedrijfsruimte". Hij is daarnaast auteur van het handboek ‘Huurrecht Bedrijfsruimte’, docent bij oa SDU Opleidingen, Edulaw, Iurislegal, Sapientia, SRA en verzorgt regelmatig inhouse cursusdagen op advocatenkantoren.

Piet van der Sanden

Piet van der Sanden

Docent huurrecht woonruimte

Piet van der Sanden was decennia bedrijfsjurist van woningcorporatie Mozaïek Wonen. Hij publiceerde eveneens over huurrecht, als redacteur van WR, Tijdschrift voor huurrecht, als auteur van enkele huurrechtboeken én als redacteur van Sdu Opmaat Huurrecht-plus (een professionele huurrechtportal). Piet was lid van de Huurcommissie en bestuurder van de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland een onafhankelijke commissie waaraan huurders geschillen over het handelen of nalaten van hun corporatie kunnen voorleggen. Tegenwoordig focust Piet hoofdzakelijk op doceren over huurrecht woonruimte.

Guido Jilderda

Guido Jilderda

Oprichter, innovatieconsultancy VANBLEND

Succesvol in het lanceren van innovaties en innovatiestrategieën die omzetgroei realiseren. Heeft een MBA in Strategy & Innovation en een BA in Marketing.

Reviews