Technisch VvE-Beheer

Naast het administratief en financieel beheer heeft een VvE te maken met technisch beheer.

Klachtenonderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud behoren tot het technisch beheer van een VvE. Contractonderhoud is een belangrijk aspect voor een VvE aangezien hiermee niet alleen contracten maar ook garanties en (teken)bevoegdheden gepaard gaan. Er wordt op een integrale wijze ingegaan op het aangaan van verplichtingen, de consequenties hiervan en welke aspecten hierbij belangrijk zijn om valkuilen te vermijden. Voor een VvE is planmatig onderhoud een belangrijk aspect aangezien het hierbij gaat om de instandhouding van het gebouw als geheel. Er wordt ingegaan op het uitvoeren en beoordelen van conditiemetingen en het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting. Tevens bevat deze module belangrijke informatie omtrent aanbestedingen, werkomschrijvingen met betrekking tot het jaarplan onderhoud, het houden van toezicht tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en aandachtspunten bij de oplevering.

Doel

Het doel van deze module is om cursisten bewust te maken van het belang van het op professionele en integrale wijze aanpakken van het technisch beheer.

Inhoud

  • Het beheren van meldingen en klachten
  • Het aangaan van verplichtingen
  • Het werken met contracten en garanties
  • Het uitvoeren en beoordelen van een conditiemeting
  • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan
  • Het werken met aanbestedingen en werkomschrijvingen

Lessen