De woningmarkt lijkt eindelijk aan een afkoeling te beginnen

29 juli 2019

De huren in de vrije sector lijken eindelijk minder hard te stijgen dan ze de afgelopen jaren hebben gedaan. In Amsterdam, koploper als het om huurprijzen in de vrije sector gaat, stegen de prijzen in het tweede kwartaal van 2019 zelfs minder hard dan het landelijk gemiddelde, namelijk met 2,8% tegen een landelijke stijging van 3,1%. Volgens deskundigen komen steeds meer huizen tegen het plafond van wat huurders willen en kunnen betalen. Daardoor daalt het aantal gegadigden voor een groeiend deel van het woningaanbod. Er is nog steeds een tekort, maar als de prijzen blijven stijgen dan haken steeds meer woningzoekenden af omdat de huur simpelweg niet meer is op te brengen.

Amsterdam is de graadmeter voor de trend op de woningmarkt

Amsterdam geldt al langer als één van de belangrijkste graadmeters voor de woningmarkt. De huurprijzen in de vrije sector stegen hier minder hard dan in de rest van Nederland. Als de hoofdstad een trendbreuk laat zien, zoals nu met fors stijgende huurprijzen, dan is de kans groot dat de rest van het land deze trend snel zal volgen. Werd Amsterdam buiten beschouwing gelaten dan was er sprake van een stijging van de huren in de vrije sector van gemiddeld 5,5% in het tweede kwartaal van 2019.

Minder harde stijging huurprijzen is al langer gaande

Kijkend naar Amsterdam is de minder harde stijging van de huren in de vrije sector al langer een gegeven. Datzelfde geldt voor andere grotere steden. De enige uitzondering op deze trend is Eindhoven, waar de prijzen stegen met meer dan 7%. Het gaat overigens om huurprijzen die worden betaald door nieuwe huurders. Mensen die al in een huurwoning wonen betalen in veel gevallen een lagere huurprijs.

Bron: Het Financieele Dagblad