Woningcorporaties staan op tegen verhuurderheffing

14 oktober 2019

De Belastingdienst kan de komende tijd rekenen op veel bezwaarschriften van woningcorporaties. Daarmee protesteren zij tegen de verhuurderheffing, die sinds 2013 betaald moet worden. Deze heffing is volgens de corporaties strijdig met de Woningwet. Door deze verhuurderheffing betalen woningbouwverenigingen ieder jaar miljoenen euro’s belasting. Tegelijk stijgt het aantal woningzoekenden en is er te weinig geld om nieuwe woningen te bouwen.

Woningcorporaties staan op tegen verhuurderheffing

Verhuurderheffing achterhaald

Volgens woningstichtingen is de verhuurderheffing al lang achterhaald. Deze is namelijk in het leven geroepen tijdens de financiële crisis. Inmiddels is de staatsschuld zo laag, dat er geen reden meer is deze heffing te blijven handhaven. De kosten van de heffing bedragen 0,014% van de WOZ-waarde van sociale huurwoningen. Daarmee sleepte de Staat €1,7 miljard naar binnen. Hoewel het kabinet de heffing wel wil verlagen, zal deze niet worden afgeschaft. Daar zijn de woningcorporaties zich van bewust. Ze willen vooral aandacht vragen voor de nood die er op dit moment in de sociale woningbouw heerst.

Bron: Het Financieele Dagblad