Wereldhave ziet waarde vastgoed weer toenemen

24 juli 2023

Winkelbelegger Wereldhave zag de waarde van zijn vastgoedportefeuille in de eerste helft van dit jaar met 1% toenemen. Dit is de eerste waardestijging sinds 2015, wat opvallend is gezien de trend in de vastgoedsector waar andere fondsen juist afwaarderingen moeten doen door de hogere rente. De waardeverandering is vooral te danken aan de winkelcentra in Nederland.

Hogere huren en transformaties dragen bij aan waardestijging

De winkelcentra in Nederland werden bijna 3% meer waard in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit was mede te danken aan de gestegen huren, waarbij Wereldhave in Nederland en België de inflatie volledig kon doorberekenen in de huur. Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in de transformatie van sommige winkelcentra tot multifunctionele centra met naast winkels ook horeca, zorg, kantoren en sportscholen. Hierdoor is de waarde van deze centra toegenomen.

Vastgoedbeleggers en verhuurders willen huurpauze winkels

Schuldgraad stijgt door dividenduitkering

Ondanks de waardestijging zag Wereldhave de schuldgraad, de loan-to-value, stijgen naar 43,9%. Dit kwam onder andere door de uitbetaling van dividend. Het bedrijf verwacht echter dat deze verhouding in de tweede helft van 2023 weer zal dalen.

Huurstijging en kosten

De huurinkomsten van de winkelcentra in Nederland, België en Frankrijk namen toe tot €62,9 mln, een stijging van 12,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Tegelijkertijd stegen de rentekosten als gevolg van de hogere rente, en de operationele kosten namen toe door reorganisatiekosten.

Onrust in België

Om kosten te besparen heeft Wereldhave in de eerste helft van 2023 gesneden in het management, waaronder het integreren van het managementteam Nederland in het bestuur van de holding. In België leidde het ontslag van topman Nicolas Beaussillon tot onrust, waarop het volledige bestuur in België opstapte. Het bedrijf is nog steeds in gesprek met drie Belgische onafhankelijke commissarissen over een akkoord om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Matthijs Storm wordt de nieuwe CEO in België en Nicolas Rosiers wordt het nieuwe plaatsvervangend hoofd.

Optimisme voor Wereldhave

De waardestijging van Wereldhave is positief nieuws voor het vastgoedfonds, dat een verschil maakt in vergelijking met andere vastgoedbeleggers die afwaarderingen moeten doen. Het bedrijf heeft vertrouwen in de toekomst en kijkt uit naar verdere groei en ontwikkeling.

Bron: FD.nl