De vrije huursector zucht onder belemmerende regelgeving van de gemeenten

20 juni 2019

Beleggers zijn steeds terughoudender als het gaat om investeringen in de bouw van woningen voor de vrije huursector. Door nieuwe regels van gemeenten voor de vrije huursector vrezen de beleggers dat hun rendement zodanig wordt verlaagd dat deze branche voor hen niet meer interessant is. De regels worden niet alleen voor nieuwbouw strenger maar ook voor bestaande huurwoningen. Gemeenten, met Amsterdam als één van de koplopers, willen het aanbod aan woningen met een huur tussen de 700 en 1.000 euro vergroten en daarom worden huurprijzen aan banden gelegd.

Inkomensgrenzen voor verhuur in Den Haag

Niet alleen in Amsterdam, ook in andere gemeenten worden maatregelen genomen. Zo mag een woning met een huur tussen de 720 en 950 euro alleen worden verhuurd aan een gegadigde die aan de inkomenseisen voldoet. Een alleenverdiener mag niet meer dan 57.000 euro per jaar verdienen, tweeverdieners niet meer dan 67.000 euro.

Om te bepalen of een woning in deze categorie valt wordt gebruik gemaakt van het puntensysteem dat ook voor sociale huurwoningen geldt. Beleggers vrezen dat ook woningen die nu voor meer dan 950 euro per maand worden verhuurd, straks onder de nieuwe regels vallen. Dat betekent dat de huurprijs omlaag moet en dat het potentiële aanbod aan huurders wordt beperkt.

Stijgende verkoop van huurwoningen verwacht

Als woningen tegen een lagere huurprijs moeten worden verhuurd, of alleen nog mogen worden verhuurd aan mensen met een maximum inkomen, is de kans groot dat beleggers hun vastgoed verkopen. Ze vrezen dat een huurder die de huur maar net kan opbrengen, in betalingsproblemen raakt. En vervolgens dat die huurder de huur niet meer kan betalen waarna een huurschuld ontstaat. Regulering belemmert de woningmarkt, aldus emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn. Beleggers zullen niet meer willen investeren, want huurwoningen worden een stuk minder rendabel.

Daar komt nog bij dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de zogenaamde “Noodknop Middenhuur” wil introduceren. Hiermee kunnen gemeenten eigenaren verplichten de huur te maximeren op een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting tot nog meer schaarste van het aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector gaan leiden.

Bron: Financieele Dagblad