Vereenvoudiging van regels voor gemeenten met nieuwe Omgevingswet

30 september 2019

Vanaf 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking treden. Gemeenten krijgen eenvoudiger mogelijkheden om te bouwen en te laten bouwen binnen hun gemeentegrenzen. Gemeenten krijgen met de nieuwe wet meer mogelijkheden om optimaal in te spelen op lokale behoeften. Daarbij gaat het niet alleen om wat projectontwikkelaars willen bouwen, maar ook waar de burgers in de desbetreffende regio behoefte aan hebben. De nieuwe Omgevingswet vraagt om maatwerk. Dat betekent dat er concrete plannen moeten worden gemaakt. Een algemeen plan van aanpak voldoet niet meer.

Gemeenten maken de overstap naar integrale planning

Gemeenten zijn van oudsher geneigd om beleidsplannen te schrijven, ook voor de ruimtelijke ontwikkeling. Pas als zo’n plan is gemaakt en is goedgekeurd door de gemeenteraad, start er overleg met andere partijen om de plannen vorm te geven. De Omgevingswet noodzaakt gemeenten om vanaf de start met externe partijen te overleggen. Dat vraagt een cultuuromslag binnen de lokale overheid.

Vereenvoudiging van regels voor gemeenten met nieuwe Omgevingswet

Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is noodzakelijk

Een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van de plannen conform de Omgevingswet is dat gemeenten aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het is nodig om ervoor te zorgen dat de IT binnen de gemeente op orde is. Zo kunnen rapporten, kaarten en vergunningen direct binnen het DSO worden geïmplementeerd wat voor een probleemloze samenwerking met alle partijen zorgt. Het vergt nieuwe competenties en vaardigheden van medewerkers die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling. De gemeenten moeten hier tijdig op inspelen en starten met het geven van scholing.

Bron: Consultancy.nl