Vastgoedbedrijven moeten rekening houden met minder kantoorverhuur in de toekomst

1 november 2020

Eind oktober publiceerde vastgoedonderneming NSI zijn kwartaalcijfers. CEO Bernd Stahli geeft in zijn toelichting aan dat er rekening moet worden gehouden met significante wijzigingen in het beleid van grote bedrijven als het gaat om benodigde kantoorruimte. Omdat thuiswerken de nieuwe norm lijkt, zullen steeds meer bedrijven besluiten om minder kantoorruimte te huren. Er zijn zelfs al kleinere bedrijven die helemaal geen kantoorruimte meer huren. Daarnaast moeten vastgoedondernemers er ook rekening mee houden dat er een economische recessie aan komt waardoor wellicht bedrijven failliet gaan.

NSI niet in de rode cijfers over 2020

Vergeleken met eigenaren van winkelvastgoed doet NSI het een stuk beter. De aandeelhouders krijgen dit jaar een dividenduitkering van rond de € 2,16 per aandeel. De huurders hebben ondanks de coronacrisis voor 98% aan hun betalingsverplichtingen voldaan. De huurinkomsten daalden wel, maar dit wordt gecompenseerd door de verkoop van panden. Als daarmee rekening wordt gehouden dan is er sprake van een winst van 4,6% ten opzichte van 3e kwartaal in 2019. In hoeverre de behoefte aan benodigde kantoorruimte vanaf 2021 van negatieve invloed gaat zijn is nog lastig te voorspellen. Dit zal mede afhankelijk zijn van het verdere verloop van de COVID-19 pandemie.

Vastgoedbedrijven moeten rekening houden met minder kantoorverhuur in de toekomst

Verhoging overdrachtsbelasting geeft negatieve invloed

De overheid kondigde op Prinsjesdag aan dat de overdrachtsbelasting voor commercieel vastgoed wordt verhoogd naar 8%. Dit heeft uiteraard negatieve invloed op het bedrijfsresultaat voor NSI. Stahli verwacht dat dit een negatief effect zal hebben op de waarde van de aandelen. Er wordt rekening gehouden met een waardevermindering van zo’n €1,25 per aandeel. Daarnaast heeft NSI in 2020 vooral kleinere huurders de huur kwijtgescholden. Vanwege de tweede horecasluiting wordt huurders van horecavastgoed ook over december geen huur in rekening gebracht. Dit leidt tot een verlies van circa 58 mln.

Bron: Het Financieele Dagblad