Uitstel van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor Soepele Overgang

19 september 2023

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) kondigt aan dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gefaseerd zal ingaan, na zorgen over de impact op kleinere bouwbedrijven.

Invoering van de Wet

Oorspronkelijk was de Wkb gepland om op 1 januari 2024 in werking te treden, gelijktijdig met de Omgevingswet. Echter, sommige leden van de Eerste Kamer vonden dit onverstandig vanwege vermeende onvoorbereidheid van vooral kleinere bouwbedrijven. Minister De Jonge heeft nu besloten om te luisteren naar deze zorgen.

Overgang voor Verbouwingen

De Wkb decentraliseert het bouwtoezicht naar gespecialiseerde kwaliteitsborgers, aangenomen door bouwers, die de veiligheid van gebouwen en de naleving van het Bouwbesluit moeten aantonen. Gemeenten worden hierdoor ontlast maar behouden hun mogelijkheid tot ingrijpen. Sommige bouwbedrijven uitten bezorgdheid over het gebrek aan kwaliteitsborgers tegen de oorspronkelijke startdatum op 1 januari.

Gefaseerde Overgang

Minister De Jonge heeft besloten om de wet in fasen in te voeren. Terwijl de startdatum voor nieuwbouw ongewijzigd blijft, wordt de implementatie voor verbouwingen, die doorgaans worden uitgevoerd door kleinere bedrijven, met zes maanden uitgesteld. Dit besluit wordt genomen om de bouwsector een “zachtere landing” te bieden en zorgen over vertraging en kostenstijging te verlichten.

Begrip voor Besluit

Verschillende belanghebbenden, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, tonen begrip voor dit besluit. Tot 1 juli 2024 zullen gemeenten vergunningsaanvragen voor verbouwactiviteiten blijven behandelen.

In reactie op zorgen over de impact van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op kleinere bouwbedrijven, heeft minister Hugo de Jonge besloten om een trappsgewijze invoering van de wet te implementeren, met een zes maanden durende uitstel voor verbouwingsprojecten. Dit besluit heeft als doel een soepelere overgang te garanderen voor de bouwsector.

Bron: FD