Cursus Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Op 15 mei 2019 werd de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet heeft een enorme impact op de gehele bouwsector.

Met name op het vlak van aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht verandert er veel, wat betekent dat onder andere aannemers een veel grotere verantwoordelijkheid gaan dragen. Het belangrijkste aspect hiervan is dat, wanneer een gebouw niet aan de strenge eisen voldoet, het gebouw simpelweg niet in gebruik genomen mag worden.

Wat betekent de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen voor jouw organisatie?

We gaan tijdens deze cursus in op de implicaties van de wetswijziging. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat valt onder de (verzwaarde) aansprakelijkheid voor de aannemer?
  • Wat zijn de gevolgen van de waarschuwingsplicht?
  • Hoe kunnen interne kwaliteitssystemen helpen?
  • Het consumentendossier
  • De nieuwe wijze van vergunningverlening
  • Risicobeoordeling bij vergunningverlening
  • Extra controles tijdens de bouw
  • Gevolgen voor handhaving
  • Dossier ‘bevoegd gezag en gereedmelding’
  • bouwen onder de Omgevingswet.

Leerdoelen

Je leert hoe je jezelf en je organisatie kunt voorbereiden op en aanpassen aan de wijzigingen in de regelgeving. Hierbij ligt er een gezonde focus op het aantonen dat een gebouw voldoet aan de nieuwe eisen. Bovendien leer je hoe je interne kwaliteitscontrole kunt inzetten om problemen, bemoeienis van buitenaf en (onnodig) hoge kosten kunt voorkomen.

Werkvormen

De cursus Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is praktisch opgezet. De theorie die we per onderwerp behandelen, wordt direct ter plekke toegepast in praktijkopdrachten die je met je medecursisten uitvoert. Daarnaast maak je huiswerk dat in de bijeenkomsten behandeld wordt, en is er ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden.