Toename aantal senioren vraagt om krachtig woningbeleid in komende decennia

24 januari 2020

Het aantal senioren zal de komende jaren fors toenemen. Voor een groeiende groep 75-plussers moet adequate woonruimte met goede voorzieningen beschikbaar komen. Woonvoorzieningen voor senioren moet dus hoger op de agenda. Het regeringsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Er moeten daarom woningen en woonvormen komen die dat mogelijk maken. Zo wordt ook de doorstroming van ouderen naar seniorenwoningen gestimuleerd zodat er woonruimte vrijkomt voor andere woningzoekenden.

De sluiting van verzorgingstehuizen kwam te vroeg

Deskundigen zijn het er over eens: De sluiting van de verzorgingstehuizen is te snel gegaan. Vanaf 2015 werden deze instellingen allemaal gesloten. Er bleven alleen verpleeghuizen over, waar een oudere alleen terecht kan als de zorgbehoefte groot is, zoals bij zeer vergaande lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Toen de verzorgingshuizen hun deuren sloten, waren er onvoldoende alternatieven voor 75-plussers die niet beperkt genoeg zijn voor een verpleeghuis maar ook niet meer zelfstandig kunnen wonen. In 2018 belandden ruim 108.000 ouderen van 80+ op de spoedeisende hulp na een val. Vierduizend van hen overleden als gevolg van die val.

Toename aantal senioren vraagt om krachtig woningbeleid in komende decennia

Nieuwe plannen voor woonzorg voor ouderen

De Taskforce Wonen en Zorg publiceerde begin 2020 een rapport waarin wordt opgeroepen om op korte termijn met plannen te komen voor woonvoorzieningen voor senioren. Gemeenten en zorginstellingen moeten daarbij samenwerken om tot goede afstemming te komen. Rond 2030 is het aantal 75-plussers toegenomen van 1 miljoen naar 2,5 miljoen. Aangezien het circa 7 jaar duurt om een bouwplan van idee tot opening te krijgen, begint de tijd te dringen om voor deze groep mensen goede woonvoorzieningen te realiseren. Nieuwe steden hebben hierbij nog een extra probleem. Steden als Almere, Nieuwegein en Zoetermeer zijn enkele decennia geleden uit de grond gestampt om de woningnood op te lossen die toen ook al in grote steden heerste. De inwoners zijn dus grotendeels van dezelfde generatie. Deze groep wordt straks en masse ouder en er zijn geen goede woningen, want de steden staan volgebouwd met doorzonwoningen, gericht op gezinnen.

Corporaties bouwen liever generiek dan voor senioren

Corporaties bouwen niet graag woningen die voor ouderen bedoeld zijn. De reden daarvoor is dat generiek bouwen goedkoper is en bovendien meer flexibiliteit biedt. Als de woningen op zeker moment voor een andere groep nodig zijn dan is switchen veel makkelijker. Bovendien zijn woningen voor ouderen duurder omdat er extra voorzieningen nodig zijn. Maar het voordeel voor corporaties is dat als er woonvoorzieningen voor senioren komen, dit de doorstroming op de woningmarkt positief beïnvloedt. De toekomst zal uitwijzen of de aanbevelingen van de Taskforce Wonen en Zorg ter harte worden genomen.

Bron: NRC Next