Te weinig subsidie beschikbaar voor transformatie van winkels tot woningen

1 februari 2022

Om iets te doen aan het grote tekort aan woningen in Nederland worden winkels getransformeerd tot woningen. Hiervoor is subsidie beschikbaar, maar het beschikbare bedrag is te weinig. Hierdoor dreigt de transitie van winkels naar 10.000 woningen niet door te gaan of in ieder geval grote vertraging op te lopen.

180 miljoen euro beschikbaar

De subsidiepot is beschikbaar voor projecten waarvoor de bank nog geen geld wil lenen. Banken stappen pas in als er al gestart is met de transitie. Het gaat daarbij overigens niet alleen om voormalige winkels, maar ook om fabrieken en kantoren. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting luidt nu de noodklok, omdat het oorspronkelijke subsidiebedrag van 60 miljoen euro veel sneller is besteed dan werd gedacht. Er komt wel weer nieuw geld beschikbaar, want ontwikkelaars moeten de beschikbare subsidie tussentijds met rente terugbetalen. Het bedrag is uitsluitend bedoeld om projecten te kunnen starten. Op die manier groeit het budget van het fonds uiteindelijk tot een bedrag van rond de 180 miljoen euro.

Te weinig subsidie beschikbaar voor transformatie van winkels tot woningen

Extra geld nodig

Om de transitie van winkels en andere panden naar 10.000 tot 12.000 woningen mogelijk te maken is meer subsidie nodig. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting schat dat een extra bedrag van rond de 22 miljoen euro nodig is. Als het Rijk daarmee niet over de brug komt, dan kunnen er vanaf de zomer van 2022 geen leningen meer worden verstrekt. Daardoor zal de zo noodzakelijke realisatie van woningen in leegstaande panden niet in het gewenste tempo door kunnen gaan. Het is afwachten of het nieuwe ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met extra geld over de brug zal komen.

Bron: Het Financieele Dagblad