Studerende zoon of dochter blijft steeds vaker thuis wonen

17 november 2020

Meer dan de helft van de studenten woont niet op zichzelf. De thuiswonende studenten kiezen hiervoor omdat het financieel niet meer haalbaar is om zelfstandig te wonen. Sinds in 2015 de basisbeurs voor studenten werd afgeschaft kozen ieder jaar meer studerenden ervoor om thuis te blijven wonen om zodoende kosten te besparen. Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting, maakt in zijn jaarlijkse Landelijke Monitor bekend dat in 2020 55% van de studenten thuis woont, in het studiejaar 2015-2016 was dat 48%.

Gebrek aan studentenhuisvesting speelt een belangrijke rol

Het is niet alleen om financiële redenen dat studenten langer bij hun ouders blijven wonen. Ook het gebrek aan geschikte woonruimte draagt hier voor een belangrijk deel aan bij. In 11 van de 21 studentensteden in Nederland is het gebruik aan kamers zeer nijpend. Thuiswonende studenten kiezen hier dus niet altijd vrijwillig voor, maar vaak ook omdat er simpelweg geen kamer te vinden is. Studentenvakbond LSVb vindt deze situatie zeer zorgelijk. Op kamers wonen wordt een privilege, aldus de vakbond, omdat dit alleen nog mogelijk is als de ouders een aanzienlijke financiële bijdrage kunnen leveren of een appartement voor hun studerende kind kunnen kopen.

Studerende zoon of dochter blijft steeds vaker thuis wonen

Studio’s in trek bij studenten vanwege huurtoeslag

Als studenten al besluiten om op zichzelf te gaan wonen dan kiezen ze steeds vaker voor een zelfstandige woning met eigen voordeur en eigen voorzieningen zoals een badkamer en keuken. Daar is een belangrijke reden voor: De student ontvangt huurtoeslag als hij zelfstandig woont. Op een studentenkamer met gedeelde faciliteiten kom je niet in aanmerking voor deze toeslag. De LSVb vindt de ontwikkeling dat steeds meer studenten zelfstandige woonruimte hebben niet positief. De vakbond is van mening dat het juist in de studententijd belangrijk is om sociale contacten te hebben en dat lukt een stuk minder goed als je als student zelfstandig woont.

Pleidooi voor terugkeer basisbeurs

Met de Tweede Kamerverkiezingen in 2020 op de agenda pleiten sommige politieke partijen ervoor om de basisbeurs terug te laten keren. Onder andere de PvdA heeft dit punt in het verkiezingsprogramma opgenomen. Een opmerkelijke stap, want het was in 2015 juist deze partij die stemde voor afschaffing. Ook D66 wil de basisbeurs weer terug. Een pleidooi om studenten die op kamers wonen in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag lijkt minder populair bij de politieke partijen. Wat de invloed van de coronacrisis op het aantal thuiswonende studenten in de nabije toekomst zal zijn, kan nu nog moeilijk worden voorspeld. Dit zal mede afhangen van de vraag hoe lang de crisis nog gaat duren. Ook moet blijken hoeveel buitenlandse studenten na de coronacrisis weer terugkeren naar Nederland. Zij vertrokken halsoverkop toen vanaf maart 2020 steeds meer landen in lockdown gingen.

Bron: NRC Next