Stimulering woningbouw heeft meer nodig dan 1 miljard euro

30 september 2019

In de Miljoenennota 2019 kondigt de regering aan dat er in 2020 een miljard euro extra vrijgemaakt wordt om de woningbouw te stimuleren. Deze stimuleringsregeling voor huurwoningen is bedoeld om woningcorporaties de mogelijkheid te bieden om jaarlijks 100 miljoen euro minder belasting af te dragen. Zij mogen aftrekposten opvoeren als ze woningen bouwen in de sociale sector en het middensegment. Dit lijkt een prima regeling, maar er zit een flinke adder onder het gras.

Hoge verhuurdersheffing heft het effect op

Woningcorporaties dagen jaarlijks verhuurdersheffing af aan het Rijk. Deze heffing stijgt in 2020 fors. Een grote verhuurder, zoals Havensteder in Rotterdam, gaat in 2020 ruim 3 miljoen euro meer betalen. De verhuurdersheffing werd in 2013 in het leven geroepen om de financiën van de overheid weer op orde te krijgen na de crisisjaren. Maar daardoor ontstond een crisis op de woningmarkt. De regering wil daar nu iets aan doen, maar het werkt averechts.

Stimulering woningbouw heeft meer nodig dan 1 miljard euro

Woningcorporaties hebben minder geld om te bouwen

De overheid wil dat woningcorporaties meer woningen gaan bouwen in de komende jaren. Dit om zo aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar als zij door een hogere verhuurdersheffing minder geld ter beschikking hebben gaat dat er natuurlijk niet van komen. Daar komt nog bij dat de corporaties worden verondersteld om fors te investeren in het verduurzamen van woningen in de komende jaren. De logische conclusie is dan dat de woningcorporaties voor een onmogelijke opgave worden gesteld.

Maatregel is ‘gebrek aan realiteitszin’

De corporaties zijn het unaniem eens dat de stimuleringsregeling voor huurwoningen een wassen neus is. Huurders worden blij gemaakt met het vooruitzicht dat er nu snel meer huizen worden gebouwd, er wordt immers extra geld beschikbaar gesteld. Maar de praktijk wijst u dat dit zeer waarschijnlijk niet of slechts beperkt het geval zal zijn. De enige maatregel die de corporaties echt zal helpen en hen de mogelijkheid geeft om weer serieus in nieuwbouw te kunnen investeren is de afschaffing van de verhuurdersheffing.

Bron: Financieele Dagblad