Stadsbestuur Amsterdam overweegt verkoop van meer gemeentelijk vastgoed

17 november 2020

De coronacrisis brengt veel gemeenten in financiële problemen. Ze moeten veel extra kosten maken en er komt minder geld binnen, onder andere uit parkeergelden. Daarom zoeken gemeenten naar maatregelen om extra inkomsten te genereren. De gemeente Amsterdam overweegt de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De Amsterdamse gemeenteraad is daarop geen uitzondering. De raad overweegt om toch weer vastgoed te verkopen. Ondanks dat in het coalitieakkoord werd afgesproken hiermee te stoppen, omdat karakteristieke gebouwen ‘van de Amsterdammers zijn’ en dus niet in handen mogen komen van investeerders en projectontwikkelaars. Dat de gemeente hier nu op terug wil komen stuit op veel kritiek.

Plannen voor verkoop vanaf 2022

De gemeenteraad houdt voor de begroting van 2022 en 2023 rekening met verkoop van gemeentelijk vastgoed voor circa 10 miljoen euro. Dat is weliswaar een bescheiden bedrag, maar het betekent wel dat de gemeente toch weer de mogelijkheid opent voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De gemeente bezit door de hele stad vele panden, waaronder theater Carré, maar ook winkels, horecapanden, scholen, sporthallen en woningen.

Stadsbestuur Amsterdam overweegt verkoop van meer gemeentelijk vastgoed

Verzet tegen de verkoop

Veel mensen zijn kritisch over de plannen van de gemeenteraad om over te gaan tot de verkoop van gemeentelijk vastgoed om het tekort op de begroting te verminderen. Voordat het nieuwe bestuur in 2018 aantrad, werd er ook al voor tientallen miljoenen aan vastgoed in de verkoop gedaan, om dezelfde reden. Onder andere panden aan de Nieuwe Herengracht en de Geldersekade. In de panden waren vooral culturele instellingen gehuisvest, die vreesden voor forse huurstijging of het verliezen van hun locatie omdat de nieuwe eigenaar andere plannen met het pand heeft. De actiegroep Fair City spreekt van ‘uitverkoop van Amsterdam’ en tekent bij voorbaat protest aan tegen de nu voorliggende plannen.

Alleen verkoop van zakelijk vastgoed

In antwoord op de kritiek geeft een woordvoerder van de gemeente als toelichting dat alleen vastgoed zal worden verkocht waar momenteel winkels of kantoren in gevestigd zijn. Het gaat daarbij bij voorkeur niet om historische panden. Bij de verkoop zal met grote zorgvuldigheid worden gekozen welke panden voor verkoop in aanmerking komen. Er worden zeker geen panden verkocht waar de gemeente later spijt van gaat krijgen, aldus de woordvoerder.

Burgemeester Halsema wil juist vastgoed aankopen

Het voorstel dat burgemeester Halsema namens het college begin 2020 deed om juist vastgoed aan te kopen lijkt haaks te staan op de plannen tot verkoop van gemeentelijk vastgoed. Halsema stelt dat de  gemeente met de aankoop van panden de stad leefbaarder kan maken en criminaliteit kan terugdringen. Maar een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat dit standpunt nog steeds van kracht is. Beide plannen kunnen naast elkaar worden uitgevoerd, aldus de woordvoerder. Maar als Amsterdam vastgoed wil verkopen om het begrotingstekort te verminderen, dan zal van aankoop  van vastgoed niet veel terechtkomen, aldus critici.

Bron: NRC Next