SP: Woonoffensief moet problemen op de woningmarkt oplossen

24 januari 2020

De SP wil de crisis op de woningmarkt aanpakken met een woonoffensief. De partij wil gelden die beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van onder andere brandstof uit biomassa inzetten voor zonnepanelen op woningen om deze duurzamer te maken. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. De snel stijgende huurprijzen zijn ook een doorn in het oog van de partij die onder zijn achterban veel mensen heeft die van een lager inkomen moeten rondkomen. In Berlijn gingen mensen massaal de straat op om tegen hoge huren te protesteren. Dit leidde tot het bevriezen van de huren voor een periode van 5 jaar en het opleggen van een huurplafond. De SP wil dit soort maatregelen ook graag in Nederland doorgevoerd krijgen.

Wooncrisis en klimaatcrisis samen aanpakken

De SP wil dat 2020 het jaar van het woonoffensief wordt. De stappen hoeven niet zo ver te gaan als in Duitsland, waar wordt gepleit voor het onteigenen van woningen van verhuurders die er duizenden in bezit hebben. Er moet wel worden gekeken naar het Nederlandse model en wat er mogelijk is. De SP pleit daarbij voor een gezamenlijke aanpak van zowel de wooncrisis als de klimaatcrisis, omdat deze twee veel met elkaar te maken hebben. Zo pleit de partij voor zonnepanelen op alle daken waar dat mogelijk is. Op dit moment is nog zo’n 95% van de beschikbare ruimte onbenut.

SP Woonoffensief moet problemen op de woningmarkt oplossen

Verhuurdersheffing ter discussie

Woningcorporaties klagen al langer over de torenhoge verhuurdersheffing die ze moeten afdragen. Dit belemmert hen in het realiseren van nieuwbouw en ook bij het verduurzamen van bestaande woningen. Binnen de coalitie is er draagvlak voor afschaffing, maar de partijen die dit willen, CDA en ChristenUnie, lijken hun wens voor zich te houden omdat ze de overige partijen in de regering niet willen afvallen. De SP roept op om een discussie over de verhuurdersheffing niet uit te stellen tot de volgende verkiezingen maar hier op korte termijn een besluit over te nemen.

Bron: Het Financieele Dagblad