Servicekosten bij woningverhuur alleen nog met specificatie

13 maart 2023

Verhuurders van woningen mogen servicekosten in rekening brengen bij de huur van een woning. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, stroomkosten of voor een gezamenlijke glasverzekering of onderhoudscontract voor de verwarmingsinstallatie. Om te voorkomen dat verhuurders deze verplichte bijdrage van hun huurders gebruiken om meer huur te kunnen berekenen, komen daar nu regels voor. De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen van SP en ChristenUnie. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om deze kosten aan banden te leggen. Daarnaast moeten de kosten worden gespecificeerd.

Wet Goed Verhuurderschap

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met de Wet Goed Verhuurderschap van minister Hugo de Jonge. De enige fractie die tegen stemde was die van de Groep Van Haga. Wybren van Haga verhuurt zelf woningen en is het duidelijk niet eens met de nieuwe regels. In de nieuwe huurwet komen strengere regels voor het bepalen van de huurprijs voor woningen. Verhuurders zien in de servicekosten een mogelijkheid om toch nog wat extra geld binnen te halen. Bij de huur van een woning mogen extra kosten in rekening worden gebracht. Maar die moeten dan wel realistisch zijn. Daarom amendeerden ChristenUnie en SP voor duidelijke regels. De minister erkende tijdens het debat in de Tweede Kamer dat verhuurders zoeken naar mogelijkheden om de strengere regels voor het bepalen van de hoogte van de huur te omzeilen.

Servicekosten bij woningverhuur alleen nog met specificatie

Meer regels in nieuwe wet

De nieuwe Wet Goed Verhuurderschap stelt nog meer extra regels. Zo mag de borg bij het aangaan van een huurcontract niet meer bedragen dan twee keer de maandhuur. Ook kunnen gemeenten extra regels stellen om overbewoning te voorkomen. Daarnaast mogen gemeenten verhuurders opleggen achterstallig onderhoud aan te pakken. Er kan vaker een vergunningsplicht worden gehanteerd. De huurovereenkomst moet altijd op schrift worden aangeboden aan de huurder. Dit mag dus niet alleen per e-mail.

Wet Betaalbare Huur

De nu door de Tweede Kamer aangenomen wet regelt nog niet de huurprijzen. Daarvoor bespreekt de Kamer later dit jaar de Wet Betaalbare Huur. Hierin wil minister De Jonge het puntensysteem ook van toepassing laten zijn op woningen met een middenhuur. Ook hiertegen bestaat onder verhuurders veel weerstand. Maar de minister wil voorkomen dat voor de huur van een woning die tussen 141 en 187 punten krijgt een te hoge huurprijs wordt gevraagd.

Bron: Het Financieele Dagblad