Rem op doorstroming op de huizenmarkt zorgt voor stagnatie verduurzaming

20 januari 2020

Drie miljoen woningen moeten in de komende jaren worden verduurzaamd, omdat ze een energielabel C of lager hebben. Maar die verduurzaming van woningen stagneert omdat de bewoners van deze huizen niet doorstromen naar nieuwere woningen. Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO, constateert dat er een rol voor de gemeenten ligt om de situatie mede aan te pakken. Woningen die ‘van het gas af’ moeten vragen om een wijkgerichte aanpak.

Dat kan een woningcorporatie of vereniging van eigenaren van koopwoningen niet zelfstandig realiseren. Doordat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn om bewoners te laten doorstromen, blijft de sanering ook achter. Een verhuizing waardoor een woning leeg komt te staan, is immers hét moment om te verduurzamen.

Subsidieregelingen voor woningeigenaren

Huiseigenaren kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor de verduurzaming van woningen. Zo is er tot 1 januari 2021 de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), die vanaf 2021 overgaat in de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze laatstgenoemde regeling biedt u al subsidie voor mensen die een zonneboiler of warmtepomp willen aanschaffen. Daarnaast is er het Warmtefonds, waar huiseigenaren een lening van maximaal 25.000  euro kunnen afsluiten voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

Rem op doorstroming op de huizenmarkt zorgt voor stagnatie verduurzaming

Daarnaast overweegt het kabinet om de ‘kennis en ervaringstoets’ te schrappen voor huiseigenaren die hun hypotheek willen verhogen om uit de vrijgekomen middelen hun de kosten van verduurzaming van de woning te bekostigen. Daardoor zullen naar verwachting meer kredietverstrekkers een hypothecaire lening willen aanbieden. Dan zijn er nog de mogelijkheden voor ‘gebouw gebonden financiering’. Daarbij gaat de lening voor verduurzaming over op de nieuwe eigenaar als de woning wordt verkocht. Deze leenvorm heeft echter als nadeel dat de eigenaar niet in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

Meer nieuwbouw moet verduurzaming bevorderen

Volgens Bokeloh komt de verduurzaming van woningen pas echt goed op gang als er meer nieuwe huizen worden gebouwd, die dan ook nog eens betaalbaar zijn voor een brede groep. Als er meer mensen van woning wisselen, komt er meer ruimte voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen, is zijn mening. De toekomst zal leren of deze wens gaat uitkomen.

Bron: Stadszaken.nl