Programma Aardgasvrije Wijken geeft gemeenten nog veel kopzorgen

29 januari 2020

Minister Knops van BZK presenteerde eind januari 2020 een tussenrapportage naar aanleiding van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Uit deze rapportage blijkt dat er nog de nodige verbeterpunten zijn. Het programma is voor gemeenten een hoofdpijndossier en lang niet alle plannen blijken goed uit te pakken.

27 projecten verspreid over Nederland

Sinds 2018 zijn er 27 projecten opgestart in verschillende gemeenten in Nederland om wijken aardgasvrij te maken. Deze projecten bevinden zich in verschillende stadia. De tussenrapportage die minister Knops presenteerde geeft de stand van zaken weer. Het Rijk vervult uitsluitend een regisserende rol, de uitvoering ligt bij de gemeenten. De minister pleit voor meer bestuurlijk overleg in 2020 om de betrokkenheid van met name de vakwethouder te vergroten. De rol van deze bestuurder is cruciaal om een project in een gemeente te laten slagen, omdat gemeenten er immers langdurig bij betrokken zijn.

Programma Aardgasvrije Wijken geeft gemeenten nog veel kopzorgen

Onduidelijkheid over de kosten roept vragen op

Het Programma Aardgasvrije wijken roept ook bij bewoners veel vragen op. Ze willen vaak wel meewerken, maar met name de kosten om ‘van het gas af’ te gaan zijn vaak onduidelijk. Huiseigenaren en bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn en zich niet zonder meer in het ongewisse storten. Met name de bijdrage in de aansluitkosten valt vaak hoger uit dan gedacht, alsmede de afsluitkosten voor de levering van aardgas. Gemeenten doen hun best om de overstap betaalbaar te houden door te streven naar woonlastenneutraliteit, maar er zijn hoe dan ook kosten voor huiseigenaren waar zij mee worden geconfronteerd.

Warmtenetten lenen zich niet voor iedere situatie

Warmtenetten blijken niet ‘heilig’ te zijn. Leek dit eerder het Ei van Columbus, inmiddels wordt duidelijk dat er ook flinke bezwaren aan kleven. Er is daardoor niet voldoende draagvlak en als onvoldoende bewoners of bedrijven bereid zijn om te investeren dan blijkt een warmtenet in de wijk niet haalbaar. Gemeenten worstelen hierbij vooral met een goede balans tussen publiek en privaat belang.

Bron: Stadszaken.nl