Zijn de problemen met de leegstand van kantoorpanden in Nederland echt opgelost?

5 december 2019

Toen in 2008 de economische crisis begon ging het rap met de leegstand van gebouwen, met name bedrijfspanden. Toen Nederland een jaar of 7 later weer financieel opkrabbelde gingen bouwers enthousiast aan de slag om nieuwe gebouwen neer te zetten. Want die nieuwe gebouwen waren nodig voor al die startups en voor bedrijven die vanwege de groei een groter pand nodig hadden. Maar volgens Maarten Donkers, hoofd Kennis en Sturing bij Rabo Real Estate Finance lopen we veel te hard van stapel. De problemen met de leegstand zijn helemaal nog niet opgelost. Niet alleen bedrijfspanden, maar ook huizen staan er nog genoeg leeg in Nederland.

9 miljoen gebouwen in Nederland, dat is toch wel genoeg?

Donkers vraagt zich serieus af of we niet aan het doorslaan zijn in Nederland. Er staan in ons land ruim 9 miljoen gebouwen. Huizen, kantoren, fabrieken, ziekenhuizen en nog heel veel meer. De totale waarde van die panden wordt geschat op meer dan 2000 miljard euro. Maar toch worden er nog steeds plannen gemaakt voor nog meer gebouwen. Er moeten huizen bij komen, en ook aan bedrijfspanden is behoefte.

Daarbij wordt te weinig gekeken naar hergebruik, aldus Donkers. Beweringen dat de problemen met leegstand zijn opgelost zijn wat hem betreft dan ook veel te voorbarig. Tienduizenden gebouwen staan leeg in Nederland en dat wordt een groeiend probleem, vooral op het platteland. Mensen trekken naar de stad en laten hun huizen achter, maar ook de bedrijfspanden die niet langer nodig zijn. Dat kan niet goed blijven gaan.

Zijn de problemen met de leegstand van kantoorpanden in Nederland echt opgelost

CBS: In 2018 werden 13.000 woningen gerealiseerd uit herbestemming

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2018 13.000 woningen werden gerealiseerd door herbestemming van bestaande gebouwen. Dat is een positieve ontwikkeling die een bijdrage levert aan de vermindering van leegstand van gebouwen. Donkers juicht het hergebruik van de bestaande gebouwenvoorraad van harte toe. Rabo REF is hier regelmatig bij betrokken. Bedrijfspanden die worden getransformeerd zorgen ervoor dat de voorraad leegstaande panden slinkt en dat er woningen komen om aan de groeiende vraag te voldoen. Waardeer het, repareer het, de slogan van een campagne van SIRE om apparaten die defect zijn niet meteen weg te gooien, krijgt zo een geheel nieuwe dimensie.

Bron: Vastgoedmarkt.nl