Populariteit steden anders dan gedacht

21 oktober 2019

Door de stijging van de huizenprijzen in grote steden, lijkt hun populariteit enorm. Maar klopt het wel dan steeds meer mensen de stad opzoeken? Een onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving laat een verrassende uitkomst zien. Het zijn namelijk niet de binnenlandse verhuisstromen, die voor een toename zorgen. Vooral buitenlandse jonge mensen vestigen zich in de stad.

Minder jongeren, meer mensen uit het buitenland

Het onderzoek richtte zich op de verhuisstromen in een zes grote steden over een periode van 22 jaar. Uit de resultaten blijkt dat vanaf 2006 vooral mensen uit het buitenland in de stad komen wonen.  Het gaat om arbeids- en gezinsmigranten, expats, buitenlandse studenten, statushouders en kenniswerkers. Verder trokken vooral veel jongeren naar de stad, terwijl 30-plussers vooral de stad verlieten. Zij zochten grotere woonruimte in de plaatsen rondom de stad. De laatste jaren is er wel een afname van het aantal jongeren, dat de stad opzoekt, te zien. Waarschijnlijk komt dit door de invoering van het leenstelsel voor studenten en de hogere woonlasten.

Populariteit steden anders dan gedacht

Verschillen in populariteit steden

De terugloop van het aantal studenten en dertigers komt voor in de meeste grote steden. Tussen de zes onderzochte steden zijn er echter wel verschillen te zien. Vooral in Amsterdam daalt het aantal jongeren of studenten dat in de stad komt wonen. Ook zijn er in de hoofdstad meer dertigers, die de stad verlaten. Bovendien komen er meer nieuwe bewoners vanuit het buitenland. Of de gesignaleerde ontwikkelingen zullen doorzetten, is moeilijk te zeggen. Als het leenstelsel wordt aangepast, zal de toestroom van studenten ongetwijfeld weer toenemen. Ook het huidige economische klimaat is van invloed. Als dat verslechtert, wordt de stad een stuk minder aantrekkelijk voor buitenlandse nieuwkomers.

Flexwoningen

De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor grote steden en omliggende gebieden. Met deze nieuwe inzichten kunnen steden hun woonbeleid beter aanpassen op bepaalde bevolkingsgroepen. Zo kunnen er bijvoorbeeld woningen gebouwd worden voor specifieke huishoudsoorten. Tegelijk laten de cijfers zien dat er opeens een kentering kan plaatsvinden. De populariteit van steden wordt bepaald door wisselende doelgroepen. Om daar rekening mee te houden, zouden er onder meer flexwoningen gebouwd kunnen worden. Zo kunnen de huizen en voorzieningen beter met een wisselende populatie meebewegen.

Bron: stadszaken.nl