PBL: ‘Het huidige regeringsbeleid voor het oplossen van woningnood is niet voldoende’

16 maart 2020

De regering heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het probleem van het tekort aan vooral sociale huurwoningen op te lossen. Er werd meer huursubsidie uitbetaald en er kwam een inkomensplafond om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft helaas niet geleid tot een structurele oplossing voor het tekort aan deze sociale huurwoningen. Dit constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport dat half maart 2020 werd gepubliceerd. Maar ook soepelere regels voor het verkrijgen van een hypotheek en het reguleren van de toewijzing van huizen met een middenhuur zijn slechts lapmiddelen die geen structurele oplossing bieden.

315.000 woningen te weinig in Nederland

Er is volgens het PBL maar één manier om de problemen op de woningmarkt op te lossen en dat is huizen bouwen. Er is niet alleen een tekort aan sociale huurwoningen, maar ook aan huizen met een middenhuur en betaalbare koopwoningen. Dat laatste zorgt ervoor dat mensen niet of nauwelijks kunnen doorstromen. Er moeten de komende jaren minimaal 315.000 nieuwe woningen bij komen en dan nog is het probleem niet opgelost, want in de komende jaren zal de vraag naar woningen verder toenemen.

tekort sociale huurwoningen

Moet het ministerie van Volkshuisvesting terugkeren?

In de Tweede Kamer werd opgeroepen om het vroegere ministerie van Volkshuisvesting weer aan de regering toe te voegen. Nu is het woonbeleid gelokaliseerd en in handen van gemeenten en provincies. Volgens critici moet dat worden teruggedraaid. Maar volgens het PBL is dat ook niet de oplossing. Gemeenten weten immers juist heel goed wat er binnen hun grenzen speelt en waar behoefte aan is. Gemeenten moeten alleen meer ondersteuning en ruimte krijgen van ‘hogerhand’ om plannen sneller uit te kunnen voeren zodat er meer en sneller gebouwd kan worden. De ‘woondeals’ die nu met verschillende gemeenten zijn gesloten zijn volgens het PBL een prima manier om de woningtekorten aan te pakken. Meer van dit soort deals juichen de onderzoekers dan ook van harte  toe.

Bron: NRC Next